English   Danish

2017/2018  BA-BFILO1304U  Etik og ansvarlighed

English Title
Ethics and responsibility

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Mads Peter Karlsen - MPP
  • Rasmus Johnsen - MPP
Primære fagområder
  • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • At kunne redegøre for de grundlæggende etisk-filosofiske positioner som præsenteres i kursets forelæsninger og pensum.
  • At kunne tage selvstændigt stilling til argumentudviklingen i udvalgte dele af pensums tekster som den studerende har fordybet sig i.
  • At kunne forstå og forholde sig til forskellen mellem filosofisk etik som handlingsvejledning og som refleksion over menneskets problematiske ansvar.
  • At kunne reflektere filosofisk over ansvarlighedsproblematikker i organisationer, virksomheder og på samfundsniveau på grundlag pensums tekster.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 2
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
2 obligatoriske skriftlige godkendelsesopgaver
Prøve/delprøver
Etik og ansvarlighed:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget lærer dig om etik og ansvarlighed i den filosofiske tradition og udforsker etikkens rolle i økonomien i dag. Ved at introducere til en række af filosofihistoriens vigtigste etiske tænkere igennem læsning af deres egne tekster og værker, spørger det til hvad ansvarlighed egentlig er og hvad det betyder for mennesker, såvel som for institutioner. Ved hjælp af en undersøgelse af filosofiske grundbegreber som retfærdighed, dømmekraft, pligt og nytte stiller det skarpt på moralske og etiske værdier og på kriterierne for det at kunne aflægge regnskab for sine handlinger og beslutninger.

Undervisningsformer
Forelæsninger
Tekstlæsningsøvelser
Praktiske øvelser
Feedback i undervisningen
Feedback i undervisning.Feedback i forbindelse med gruppearbejde.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 167 timer
Foreløbig litteratur

TBA

Sidst opdateret den 27-06-2017