English   Danish

2017/2018  BA-BINTO2011U  IT-strategi

English Title
IT Strategy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Abayomi Baiyere - DIGI
Primære fagområder
  • Informationsteknologi/Information technology
  • Organisation/Organization
  • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 07-05-2018

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • evaluate and prioritize relevant information systems that a company may benefit from based on the business context (business model, governance, market, economic activity, business type, etc.),
  • describe and explain the key concepts and models of the course and apply them to concrete examples,
  • discuss IT strategy based on a case for the recommendation of possible procurement and / or abolition of information systems,
  • Identify key challenges related to new technologies in the organization.
Prøve/delprøver
IT-strategi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Mundtlig stedprøve hvor der trækkes et spørgsmål relateret til et af kursets gennemgåede temaer. Spørgsmålet lægger op til en specifik diskussion af selve spørgsmålet og en bredere diskussion af andre modeller og begreber fra kurset. Der lægges vægt på, at den studerende kan relatere spørgsmålet til en konkret kontekst. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

En effektiv forvaltning og udnyttelse af informationssystemer er nøglen til virksomhedssucces, og et uundværligt middel til at opnå konkurrencemæssige fordele. Formålet med ledelse af virksomhedens strategi for informationssystemer, governance og arkitektur er at effektivisere på tværs af eksisterende informationssystemer (både manuelle og automatiske). Målet med et integreret IS miljø er at understøtte forandringer, der løbende påvirker virksomheden og dens strategi. Med fokus på løbende vedligeholdelse af virksomhedens arkitektur strategi (Enterprise Architecture), vil virksomheden kunne adressere de løbende forretningsmæssige behov for an- og/eller afskaffelse af informationssystemer.
 
Faget undersøger de strategiske spørgsmål ved brug og an- og/eller afskaffelse af virksomhedens informationssystemer. Der vil blive lagt vægt på at forstå hvilke diskussioner og emner, der er relevante for en virksomhedsledelse når de vurderer informationssystemer.
 
Fagets emner er:
Informationssystemer og deres indflydelse på virksomhedens implementering af strategi: Hvilke informationssystemer kan virksomheden vælge at understøtte virksomhedens vision, forretningsmål og strategi med og hvilken indflydelse har det på virksomhedens governance?
 
Informationssystemers generelle strategiske værdi for virksomheder. Er informationssystemer en strategisk ressource og/eller ’blot’ et middel til at opnå strategiske fordele for virksomheden?
 
Informationssystemers relation til virksomhedens udvikling. Hvordan kan virksomhedens arkitektur af informationssystemer relatere sig til virksomhedens forretningsmål?
 
Inter-organisatoriske informationssystemer. På hvilke måder kan informationssystemer understøtte samarbejde på tværs af virksomhedens værdikæde herunder dens omgivelser med leverandører og kunder. Hvilke udfordringer står en virksomhedsledelse overfor med de nye samarbejdsformer?

Undervisningsformer
Undervisningen foregår som en blanding af storholdsforelæsninger, små gruppeøvelser og diskussion. De studerende vil også blive bedt om forberede mindre præsentationer undervejs på kurset
Feedback i undervisningen
Løbende fælles dialog i forbindelse med undervisningen. Mulighed for at uploade spørgsmål og kommentarer anonymt via link op LEARN - fælles feed-back til kursets forelæsninger. Individuel dialog i office-hours.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Forberedelse til forelæsninger 108 timer
Øvelser 8 timer
Forberedelse til øvelser 16 timer
Eksamensforberedelse 38 timer
Total: 206 timer
Foreløbig litteratur

The literature can be changed before the semester starts. Students are advised to find the literature on LEARN before they buy the books.

 

Keri E. Pearlson & Carol S. Saunders (2012)

Strategic Management of Information Systems, 5th Edition

John Wiley & Sons

 

Sidst opdateret den 07-05-2018