English   Danish

2017/2018  BA-BKOMO3002U  Praksis- og Erhvervsrelateret projektforløb

English Title
Internship

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Lena Mygdam Zwisler - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • analysere, diskutere og perspektivere de opgaver, der bliver udført under praktikperioden eller det felt, praktikken beskæftiger sig med.
  • anvende et kommunikationsstrategisk perspektiv ift. en konkret problemstilling/problemformulering for praktikvirksomheden eller -organisationen.
  • koble teori og praksis i en problemstyret, analytisk projektrapport med udgangspunkt i et konkret problemfelt.
  • argumentere for den valgte faglitteratur.
Prøve/delprøver
Praksis- og erhvervsrelateret projektforløb:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
For syge-/omprøve gælder flg. bestemmelser: Den studerende skal genskrive rapporten og indlevere på ny.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende skal individuelt udarbejde en projektrapport med en konkret kommunikationsstrategisk problemstilling inden for organisation, marketing, strategi, ledelse eller lignende med udgangspunkt i det projektorienterede forløb (praktikperioden). Bedømmelsen er en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevne.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Praktikforløbet strækker sig over minimum 3 måneder på fuld tid (januar-marts), hvor den studerende øves i at anvende sin tilegnede viden fra HA(kom.)-studiet i praktikorganisationen samt reflektere over praksis. På baggrund af dette udarbejder den studerende en akademisk projektrapport. Udarbejdelsen af praktikrapporten faciliteres af klyngevejledning med en tildelt praktikvejleder.

Undervisningsformer
Kursusaktivitet: Praksis- og erhvervsrelateret projektforløb.
Feedback i undervisningen
Feedback gives i kraft af vejledning.
Studenterarbejdstimer
Forelæsning 2 timer
Vejledning, klynge 5 timer
Forberedelse 5 timer
Udarbejdelse af projekt 400 timer
I alt 412 timer
Sidst opdateret den 27-06-2017