English   Danish

2017/2018  BA-BMECO1281U  Spilteori

English Title
Game Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Aleksandrs Smilgins - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 07-03-2018

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Forstå og modellere strategisk adfærd i situationer uden samarbejdsmuligheder
 • Kende diverse ligevægtsbegreber og være i stand til at kunne finde sådanne ligevægte for givne spil.
 • Kende betydningen af forskellen på spil med fuldkommen og ufuldkommen information samt forskellen på spil med perfekt og imperfekt information.
 • Kende betydningen af forskellen på statiske og dynamiske spil-situationer.
 • Forstå og modellere strategisk adfærd i situationer med samarbejdsmuligheder
 • Forstå forskellen til ikke-kooperative spil.
 • Kende til betydningen af begrebet kernen.
 • Kende de væsentligste løsningsbegreber for kooperative spil.
 • Endvidere skal de studerende være i stand til at afrapportere resultaterne i et klart sprog, med korrekt anvendelse af de fagudtryk der knytter sig til faget.
Prøve/delprøver
Spilteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I) Ikke-kooperative spil:Statiske spil med fuldstændig information, Dynamiske spil med fuldstændig information, Statiske spil med ufuldstændig information, Dynamiske spil med ufuldstændig information
.
II) Kooperative spil
: TU spil, 
Kernen, 
Shapley værdien
, Nucleulus

 

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger med øvelser
Feedback i undervisningen
.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 68 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse (til undervisning og eksamen) 134 timer
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Foreløbig litteratur

Robert Gibbons, “A Primer in Game Theory”. Dog ikke 1.2C, 2.1C, 2.2D, Appendix 2.3B, 2.3E, Appendix 3.2B, 3.2C, 4.2C, 4.2D, 4.3B, 4.3C, 4.4.

Hans Keiding, “Spilteori”. Kap. 6, 8.

 

Jens Leth Hougaard, “An introduction to allocation rules”. Afsnit 3.1 - 3.5 (dog ikke 3.4.2).

Sidst opdateret den 07-03-2018