English   Danish

2017/2018  BA-BMECO1285U  Makroøkonomi 2

English Title
Macroeconomics 2

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
  • Anders Sørensen - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
  • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 07-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • redegøre for de nyere makroøkonomiske modeller, der gennemgås i pensum,
  • fortolke og sammenligne alternative modeller (fokus, forudsætninger og svagheder),
  • anvende matematisk metode til løsning af makroøkonomiske modeller,
  • løse simple økonomisk-politiske problemstillinger ved brug af de gennemgåede modeller og metoder.
Prøve/delprøver
Makroøkonomi II:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
  • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
  • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er dels at introducere de studerende til nyere teorier på de udvalgte områder, dels at udbygge de studerende forståelse af anvendelse af matematiske formuleringer og løsningsteknikker til belysning af mere komplekse økonomiske problemstillinger og begrænsningerne herfor.

Kurset giver de studerende en grundig indføring i nyere makroteori på udvalgte områder, såsom nyere vækstteori, forbrugs- og investeringsteori, arbejdsmarkedsteori og økonomisk politik.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger med øvelser
Feedback i undervisningen
.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse (til undervisning og eksamen) 135 timer
Undervisning 68 timer
Eksamen 3 timer
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Foreløbig litteratur

Foreløbig litteratur:

Advanced Marcoeconomics af David Romer

Sidst opdateret den 07-12-2017