English   Danish

2017/2018  DIP-DFINV1074U  Boligøkonomi og –finansiering

English Title
Housing Economy and Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
  • Karsten Jørgensen - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: hdf@cbs.dk
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 19-04-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: At den studerende kan:

- Forestå beslutninger om at investere i ejendomme.

- Forestå finansiering og evt. omprioritering af ejendomme.

- Forestå driften af ejendomme.

- Rådgive andre om at investere i, finansiere og drive ejendomme.

- Analysere udviklingen på bolig- og ejendomsmarkederne.

- Analysere alternative boligøkonomiske og -finansielle modeller og problemstillinger.

- Vurdere konsekvenserne af ændrede betingelser, vilkår og/eller regulering af bolig- og erhvervsejendomme og deres finansiering.

- Integrere bolig- og ejendomsmarkederne i analyser af den finansielle sektor, de finansielle markeder og samfundsøkonomien.
Forudsætninger for at deltage i kurset
De deltagende studerende forventes at have en grundlæggende forståelse for statistik og kunne foretage sædvanlige finansielle beregninger såsom nutidsværdiberegninger. Tilsvarende forudsættes en generel viden om finansielle markeder, finansielle institutioner og finansielle instrumenter såsom optioner.
Prøve/delprøver
Boligøkonomi og -finansiering:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget indeholder en række klassiske boligøkonomiske emner, som den boligøkonomiske grundmodel, user costs, modellering af prisudviklingen på ejerboliger, fundamentals-diskussionen, de fire boligformer, skattesystemets påvirkning af boligformerne, balancen på boligmarkedet og sammenhængen med nationaløkonomien. Dertil kommer de kendte boligfinansieringsmæssige emner, som boligejernes kapitalstruktur, lånemuligheder, fundingmuligheder, konverteringsmuligheder mv.

Undervisningsformer
Undervisningen består af én-to ugentlig(e)dobbeltlektion(er) i 15 uger.

Undervisningsformen er primært forelæsningsbaseret, men undervisningen lægger op til dialog og diskussioner om de forskellige emner.

2-3 dobbeltlektioner afsættes til øvelsesberegninger på forskellige boligøkonomiske og -finansieringsmæssige problemstillinger.
Feedback i undervisningen
Løbende feedback til de studerende via dialogen i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger og øvelser 40 timer
Forberedelse inkl. eksamen 97,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningsdage og tidspunkter:

 

  • Mandag kl. 17.10-18.50 i ugerne 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50
  • Mandag kl. 19.00-20.40 i ugerne 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 
  • Torsdag kl. 17.10-18.50 i ugerne 38, 40, 41 
  • Torsdag kl. 19.00-20.40 i ugerne 35, 36
Sidst opdateret den 19-04-2017