English   Danish

2017/2018  DIP-DORGV1701U  Introduktion til organisationsanalyse og organisationsudvikling

English Title
Introduktion til organisationsanalyse og organisationsudvikling

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
 • Søren Kreilgaard - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 30-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Viden:
• Den studerende skal have en forståelse for videnskabeligt baseret organisations- og ledelsesteori samt den tilhørende grundlæggende metode til analyse.

Færdigheder:
På baggrund af en mindre undersøgelse i sin egen organisation skal den studerende være i stand til at:
• Analysere organisatoriske problemstillinger
• Redegøre for hvordan organisationen skal udvikles med tilhørende procesbeskrivelse
• Forklare hvordan dette er værdiskabende for organisationens udvikling
• Forholde sig kritisk til teori og modeller

Kompetencer:
• Den studerende skal kunne begrunde hvorfor den studerendes ledelsesanbefaling vil være værdigivende for organisationen.
Prøve/delprøver
Introduktion til organisationsanalyse og organisationsudvikling:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Skriftlig eksamen, hvor den studerende afleverer et projekt på 5 sider.
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår og Efterår, Uge 49
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give studerende fra andre HD-retninger end HD(O) en introduktion til det at udvikle sin egen organisation indenfor Struktur, Kultur, Ledelse eller Forandring - eller påvirke en proces om en udvikling, der foregår allerede eller er på vej.

Valgfaget er lavet for at give de studerende - som tager en HD for at fremme karrieren indenfor sit fag, og som kan se, at ledelse er noget man skal supplere med - en mulighed for netop dette.Faget skal sætte den studerende i stand til at udvikle sin organisation fra både en teoretisk og en praktisk vinkel.

Faget er en introduktion til teorier og metode, som skal sætte den studerende i stand til at analysere hvordan organisationer fungerer og på den baggrund udarbejde mulige ledelsesanbefalinger til udvikling af organisationen.

Teoretisk vil den studerende skulle arbejde med klassiske teorier indenfor:

 • Struktur
 • Kultur
 • Ledelse
 • Forandring   


Metodisk
Den studerende vil blive introduceret for metoder til at analysere i egen organisation indenfor de fire nævnte områder samt få et overblik over hele organisationsudviklings-processen.

Undervisningsformer
Faget afholdes over fire undervisningsgange, hvor der arbejdes med pensum, forelæsninger, diskussioner og cases fra de studerendes egen praksis.

Det forventes, at den studerende undervejs systematisk opsamler data i sin egen organisatoriske praksis med henblik på at analysere og udarbejde ledelsesanbefalinger til organisationsudvikling i egen praksis
Feedback i undervisningen
LEARN-refleksioner, quizzes, multiple choice tests
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Forberedelse og eksamen 120 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkter/ Vejledende:

 • Den 18. august 17
 • Den 16. september 17
 • Den 13. oktober 17
 • Den 11. november 17

 

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

 

Holdstørrelse:
Der er plads til max 50 på dette hold.

 

 

Sidst opdateret den 30-08-2017