English   Danish

2017/2018  DIP-DREGV1036U  Accounting Information Systems

English Title
Accounting Information Systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
 • Underviser
  Christian Plesner Rossing - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Studieadministrator:
Pia Clasen
Mail: pc.acc@cbs.dk
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Strategi/Strategy
 • Supply chain management and logistik/Supply chain management and logistics
Sidst opdateret den 17-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Fagets mål er at give de studerende grundlæggende kompetencer indenfor området ’regnskabsinformationssystemer’, herunder at bibringe de studerende en teoretisk platform, der kan fungere som udgangspunkt for at analysere og løse praktiske problemstillinger knyttet til design og brug af disse systemer.

Fokus er på de interne og eksterne faktorer, der er bestemmende for valg af systemets design. Heri indgår også en diskussion af de aktører, der bør indgå i denne proces, samt deres rolle i planlægning og opfølgning på systemets funktionalitet og dets bidrag til opfyldelse af organisatoriske målsætninger.

Den overordnede ide med faget, er at gøre de studerende operative indenfor områderne økonomisk planlægning og opfølgning i private såvel som offentlige virksomheder.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Progressionsvalgfag som kun udbydes til HDR, HDØP, HDSCM studerende
Prøve/delprøver
Accounting Information Systems:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Multiple choice
Varighed 2 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår, Ordinær prøve afvikles i uge 39

De præcise datoer for ordinær og syge- omprøven vil fremgå af MY.CBS.DK og CBS Learn
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Lommeregner efter eget valg
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e):: Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Skriftlig prøve: Multiple choice

 

Ved mundtlig prøve:

Der trækkes et spørgsmål som vedrører et distinkt tema indenfor Accounting Information System. 
Eksaminationen kan dog også berøre andre områder af pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Indhold:

Fagets indhold kan opdeles i 4 distinkte kategorier:

 

 1. Introduktion til regnskabsinformationssystemer. Denne del af kurset bibringer den studerende et overblik over de grundlæggende koncepter knyttet til regnskabsinformationssystemer samt en introduktion til transaktionsprocesser og AIS moduler.    
   
 2. Interne kontroller og regnskabsinformationssystemer. Denne del af kurset introducerer de primære målsætninger i forbindelse med interne kontroller samt nøglebegreber knyttet til disse. Endvidere introduceres konkrete kontrolaktiviteter for specifikke aktiviteter i virksomheder. Dette inkluderer generelle kontroller (f.eks. sikkerhed og IT-infrastruktur) samt applikationskontroller (f.eks. pålidelighed og validitet i datafangst og datatransmission).
   
 3. Applikationer i regnskabsinformationssystemer. Denne del af kurset demonstrerer specifikke applikationer i regnskabsinformationssystemer. Fokus er på fire centrale forretningscyklusser:
  1) Indkøbscyklussen (’Purchasing to cash disbursements’)
  2) Produktionscyklussen
  3) Salgscyklussen (’Sales to cash collections’)
  4) Cyklus for personaleadministration og løn.
   
 4. Udvikling af regnskabsinformationssystemer. Den afsluttende del af kurset præsenterer nøglefaser vedrørende udvikling af regnskabsinformationssystemer. Fokus er på de kontekstuelle faktorer, der er bestemmende for valg af systemets design. Heri indgår også en diskussion af de aktører, der bør indgå i denne proces, samt deres rolle i planlægning og opfølgning på systemets funktionalitet og dets bidrag til opfyldelse af organisatoriske målsætninger.   

 

Pædagogik:

Det grundlæggende pædagogiske fokus er at sikre, at de studerende har grundlæggende viden om regnskabsinformationssystemer.

 

Der anvendes en anerkendt lærebog fra forlaget Pearson til formålet samt Pearson's E-learning tool: 'MyAccountingLab' og tilhørende cases til at illustrere, hvorledes AIS-teori kan anvendes i praksis.

 

Desuden gør kurset brug af gæsteforelæsere, der beskæftiger sig med design og brug af regnskabsinformationssystemer i praksis. 

Undervisningsformer
Kurset er baseret på 30 konfrontationstimer med hold af max 40 studerende.

Hver lektion af 3 timers varighed tager udgangspunkt i udvalgte kapitler af pensum, samt cases der indeholder en af flere teoretiske pointer fra det relevante pensum.
En standard lektion indeholder ca. 2 timers forelæsning og interaktion mellem de studerende, og undervisningen efterfølges af en times case-analyse og diskussion af case.

Faget forudsætter således forberedelse og aktiv deltagelse af de studerende.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback løbende i undervisningen herunder feedback på præsentationer fra studerende samt øvelsesopgaver der stilles som en del af undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Undervisningsforberedelse 80 timer
Eksamen / eksamensforberedelse 25 timer
Yderligere oplysninger

Undervisning kl. 17.10 - 19.45

Tirsdage og torsdage uge 34 - 38

 

Videopræsentation af faget

Foreløbig litteratur

Litteraturen offentliggøres på MY.CBS.DK og CBS learn i juli/august

Sidst opdateret den 17-08-2017