English   Danish

2017/2018  KAN-CFIRO1050U  Corporate Finance

English Title
Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Claus Parum - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 06-09-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Kombinere og anvende indsigt fra pensum til at løse corporate finance problemer via præcise og korrekte beregninger.
  • Vise og forklare alle relevante beregninger for at løse et konkret problem.
  • Opstille antagelser bag teorier / metoder / modeller i pensum.
  • Selvstændigt kombinere og logisk strukturere corporate finance ordforråd / teorier / metoder / modeller / lovgivningsmæssige/institutionelle/praktiske forhold samt empirisk vidnesbyrd til at løse corporate finance problemer.
Prøve/delprøver
Corporate Finance:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
  • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
  • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Corporate Finance handler om økonomiske beslutninger i aktieselskaber

 

Undervisningsformer
Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger og øvelser.
Feedback i undervisningen
Peer feedback.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 48 timer
Forberedelse 142 timer
Eksamen 16 timer
Foreløbig litteratur

Corporate Finance. 2016. Compiled by Claus Parum.  McGraw Hill.

 

Sidst opdateret den 06-09-2017