English   Danish

2017/2018  KAN-CKOMO1047U  Globalisering - Lokalisering

English Title
Globalization - Localization

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, MSc
Kursusansvarlig
  • Christina Garsten - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Globalisering og international virksomhed/Globalization and international business
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: De studerende skal ved eksamen:
  • Være fortrolige med teorier om globaliserings- og lokaliseringsprocesser
  • Være i stand til at relatere disse teorier til hinanden
  • Ved hjælp af disse teorier være i stand til at analysere globaliserings- og lokaliseringsprocesser, som de kommer til udtryk i forskellige sociale felter med fokus på økonomi, politik og kultur
  • Være i stand til at sammenholde denne analyse med virksomheders og organisationers kommunikationsstrategier
  • Være i stand til at operationalisere deres tilegnede viden om globalisering i konkrete udkast til kommunikationsstrategier og handlingsforslag
Prøve/delprøver
Globalisering - Lokalisering:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer de studerende til de globaliserings- og lokaliseringsprocesser, der påvirker virksomheders og organisationers strategier og aktiviteter i dag. De studerende bliver præsenteret for en række forskellige tilgange til og teorier om globalisering, og faget belyser, hvordan disse kan bruges til at analysere globaliserings- og lokaliseringsprocesser ud fra hhv. økonomiske, politiske og kulturelle perspektiver. Faget sætter fokus på, hvilken betydning forskellige forståelser af globaliserings- og lokaliseringsprocesser har for tilrettelæggelsen og operationaliseringen af kommunikationsstrategier i virksomheder og organisationer. Gennem caseopgaver belyser faget, hvordan globaliseringsteorier udmøntes i strategiske løsningsforslag og handlingsanvisninger til virksomheder og organisationer.

Undervisningsformer
Se nedenstående
Feedback i undervisningen
Feedback on student learning is provided by a part of each lecture being allocated to questions and discussions. The Case exercises are the key arenas for feedback, where students are encouraged to reflect, discuss, and articulate arguments and concepts in relation to an empirical case.

Students are encouraged to provide feedback through the online evaluation tool.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Caseundervisning 6 timer
Forberedelse 185 timer
Eksamensforberedelse 185 timer
Total 412 timer
Foreløbig litteratur

Se lektionsplan

Sidst opdateret den 27-06-2017