English   Danish

2017/2018  MA-MMPAO1009U  International Sommerskole

English Title
International Summer School

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 3 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Sommer
Starttidspunkt Sommer
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master of Public Administration
Kursusansvarlig
  • Holger Højlund - MPP
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
Sidst opdateret den 01-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Sommerskolen skal gøre det muligt for de studerende at kunne gennemføre en diskussion af forandringsudfordringer i den offentlige sektor i internationalt perspektiv.

De studerende skal gennem anvendelse af materialet fra sommerskolen, herunder inddragelse af relevant teori og datamateriale, demonstrere, at de kan analysere og diskutere en selvvalgt problemstilling inden for sommerskolens
emnekreds.

De studerende skal kunne anvende de internationale erfaringer til at reflektere over egen ledelsespraksis
Prøve/delprøver
Sommerskolerapport:
Prøvens ECTS 3
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 3 sider
Opgavetype Rapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis en studerende ikke har bestået den ordinære prøve, kan der indlevere et ny eller forbedret skriftligt produkt ved omprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet
  • Sommerskolerapporten skal indeholde en refleksion over egen ledelsespraksis ved at inddrage udvalgte dele af pensum samt inddrage elementer fra diskussioner med de andre deltagere på sommerskolen. 
  • Sommerskolerapporten skal indeholde en international dimension.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

På MPA-uddannelsens første år deltager de studerende i en international sommerskole, der varer ca. 1 uge.

 

Den internationale dimension på sommerskolen opnås ved, at der vælges et tema med internationalt tilsnit, international litteratur, forelæsere fra forskellige lande, en internationalt sammensat deltagergruppe samt input fra værtsinstitutionen og de øvrige undervisere fra de forskellige institutioner, der er til stede på sommerskolen. Hvert år vælges tema med relevans for den offentlige sektor.

 

Undervisningen og gruppearbejdet foregår på engelsk. 

 

Sommerskolerne byder på intensivt gruppearbejde med konkrete arbejdsopgaver, hvor alle så vidt muligt får lejlighed til at arbejde sammen med studerende fra andre lande.

Grupperne dannes på tværs af lande for at udnytte den internationale dimension bedst muligt – tanken er at lære ved at diskutere med kolleger fra andre lande.

 

Der forventes en aktiv deltagelse i de internationale grupper.

 

 

Undervisningsformer
Holdundervisning/​forelæsninger/​gruppearbejde
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse 52,5 timer
Sidst opdateret den 01-08-2017