English   Danish

2017/2018  MA-MMPGV1149U  Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv

English Title
Strategic HRM

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse
Kursusansvarlig
  • Michael Pedersen - MPP
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 29-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Viden om og forståelse af centrale begreber og temaer indenfor fagets rammer.
  • Færdigheder til at anvende fagets viden i analyser af aktuelle personale ledelses-udfordringer.
  • Evnen til at reflekterer selvkritisk over egen ledelsespraksis og dens relation til fagets begreber og temaer.
Prøve/delprøver
Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår og Efterår
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven er en individuel mundtlig prøve på baggrund af et individuelt udarbejdet skriftligt produkt på 10-15 sider. Syge-/omprøven er den samme som den ordinære prøve.

 

Udprøvningen er mundtlig med afsæt i en skriftlig projektrapport på 10-15 sider. Rapporten skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være case-baseret. Til den mundtlige udprøvning afsættes 30 minutter inklusive votering. Prøven bedømmes efter 7-trins-skalen med ekstern censur. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den mundtlige og skriftlige præstation.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er, at den studerende tilegner sig en personlig og faglig professionel personaleledelsesprofil, der hviler på en solid analytisk faglighed, kombineret med praktiske erfaringer. Centralt for fagets forståelse er, at kerneopgaven skal være omdrejningspunktet for personaleledelse. Den studerende får viden om centrale begreber indenfor 1) Strategisk HRM med særlig fokus på et ’udefra og ind perspektiv’ på strategi og betydningen af organisatoriske ’kapabiliteter’ for at forstå kerneopgaven samt 2) ledelse af medarbejderne, der allerede leder sig selv i større eller mindre grad. Helt konkret sætter faget fokus på, hvordan ledere kan skabe resultater i hverdagen ved at omsætte indsigt i kerneopgaven til ledelse af medarbejdere, så de selv tager ansvar for udvikling, vækst og værdiskabelse i virksomheden. I fagets arbejdes, der særlig med den studerende egen ledelsespraksis og evne til at kritisk at anvende fagets viden til at analyse og udvikle denne praksis.

Undervisningsformer
Undervisningen kommer til at foregå som en vekselvirkning mellem oplæg fra undervisere og inviterede gæster og sessioner, hvor deltagerne skal arbejde med givne eller egne cases.
Feedback i undervisningen
TBA
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 105 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 1 timer
Sidst opdateret den 29-06-2017