English   Danish

2018/2019  BA-BEBUO1018U  Virksomhedsstrategi i et netværksperspektiv

English Title
Corporate Strategy in a Network Perspective

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i europæisk business
Kursusansvarlig
  • Lasse Folke Henriksen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
  • Sociologi/Sociology
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 16-05-2018

Relevante links

Læringsmål
  • Redegøre for forskellige forståelser af virksomhedsstrategi i netværksperspektiv
  • Analysere intra- og interorganisatoriske netværk ved brug af teori og metode fra netværksanalyse
  • Vurdere og kritisk reflektere over den strategiske betydning af virksomheder og deres medarbejderes placering i sociale, økonomiske og politiske netværk
  • Anvende teorier og metode fra netværksanalyse til at forstå, hvorfor og hvordan virksomhedsinterne netværk indvirker på medarbejdernes og virksomhedens strategiske handlerum
  • Præsentere eksempler på succesrige og fejlslagne virksomhedsstrategier ud fra et netværksanalytisk perspektiv
Prøve/delprøver
Virksomhedsstrategi i et netværksperspektiv:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Essay
Varighed 7 døgn til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål: Kurset introducerer til virksomhedsstrategi i et netværksperspektiv. Virksomheder og deres medarbejdere er afhængige af deres omverden og en helt central måde er at knytte an til omverdenen gennem netværk af forskellig art. Virksomheder konkurrerer og samarbejder med andre organisationer via netværk, som bl.a. giver dem adgang til resurser, som de er afhængige af. Kurset udstyrer de studerende med redskaber fra netværksanalyse til at forstå hvordan interne såvel som eksterne netværk indvirker på virksomhedens strategiske processer. 

 

Kurset er inddelt i tre dele. Første del giver en introduktion til forskellige teorier om ’virksomhedsstrategi i netværksperspektiv’ og eksemplificerer teorierne gennem brug af cases. Anden del indfører de studerende i metodiske redskaber fra netværksanalysen. Tredje del har fokus på anvendelse af netværksanalyse på konkrete cases og giver de studerende mulighed for at lave en konkret netværksanalyse af et intra- eller inter-organisatorisk netværk. Forbindelsen mellem teori og metode i konkrete caseanalyser har prioritet ligesom de praktisk-strategiske implikationer af virksomhedsnetværk løbende vil blive diskuteret gennem kurset. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er en kombination af forelæsninger og øvelseshold.
Feedback i undervisningen
De studerende modtager feedback i øvelsestimerne.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse 36 timer
Forberedelse 126 timer
Eksamen 48 timer
Yderligere oplysninger

Bemærk: udbydes første gang i forår 2020

Foreløbig litteratur

Burt, R. (1983). Corporate Profits and Cooptation: Networks of Market Constraint and Directorate Ties in the American Economy. New York: Academic Press. 

Burt, R. (1992). Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Davis, G. F., Yoo, M., & Baker, W. E. (2003). “The small world of the American corporate elite, 1982-2001.” Strategic Organization, 1(3), 301–26. 

Fligstein, N. (2001). The Architecture of Markets. Princeton: Princeton University Press.  

Granovetter, M. (1985). “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness.” American Journal of Sociology, 91(3), 481–510. 

Henriksen, L. and C. Waldstrøm. 2016. Netværksanalyse - en introduktion. Kbh.: Samfundslitteratur. 

Podolny, J. (1993). “A Status-Based Model of Market Competition.” American Journal of Sociology, 98(4), 829–72. 

Powell, W., Koput, K. W., & Smith-Doerr, L. (1996). “Interorganizational collaboration and the locus of innovation: Networks of learning in biotechnology.” Administrative science quarterly, 41(1), 116–145. 

Vedres, D., & Stark, D. (2010). “Structural Folds: Generative Disruption in Overlapping Groups.” American Journal of Sociology, 115(4), 1150–90. 

Vitali, S., Glattfelder, J. B., & Battiston, S. (2011). “The network of global corporate control.” PLoSONE, 6(10). General Finance; Physics and Society.  

Westphal, J. D. (1999). “Collaboration in the boardroom: The consequences of social ties in the CEO/board relationship.” Academy of Management Journal, 42(1), 7–24. 

White, H. (1981). “Where Do Markets Come From?” American Journal of Sociology, 87(3), 517–47. 

Uzzi, B. (1997). “Social Structure and Competition in Inter-Firm Networks: The Paradox of Embeddedness.” Administrative Science Quarterly, 42(1), 35–67. 

Uzzi, B., & Spiro, J. (2005). “Collaboration and Creativity: The Small World Problem.” American Journal of Sociology, 111(2), 447–504. 

Sidst opdateret den 16-05-2018