English   Danish

2018/2019  BA-BINTV4000U  Internship

English Title
Internship

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Jacob Nørbjerg - Institut for Digitalisering
Primære fagområder
  • Informationsteknologi/Information technology
  • Organisation/Organization
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 26-06-2018

Relevante links

Læringsmål
Når internship forløbet er gennemført, skal den studerende have kvalifikationer til, inden for en eller flere af de discipliner, den studerende har mødt i løbet af sin uddannelse, at kunne analysere en problemstilling i forbindelse med værtsvirksomheden.
  • Den studerende skal selvstændigt kunne identificere og definere en faglig problemstilling som er virksomhedsspecifik og relevant i forhold til den virksomhed, der er vært for internship-forløbet.
  • Den studerende skal kunne vælge blandt de metoder, den studerende er blevet undervist i på sit studium, og bruge metoden (eller: metoderne) til at indsamle data og skal også demonstrere færdigheder i metodisk refleksion i forhold til projektarbejdet.
  • Den studerende skal udvælge relevante teorier fra studiet og anvende dem korrekt og skal også demonstrere færdigheder i teoretisk refleksion i forhold til projektarbejdet.
  • Den studerende skal kunne anvende teori og metode til at analysere kvalitative og/eller kvantitative data, som er indsamlet i forbindelse med internship forløbet, for dermed at komme frem til en konklusion på den problemstilling som den studerende arbejder med.
  • Den studerende skal demonstrere færdigheder i at kunne formidle resultatet af projektarbejdet i et klart og korrekt sprog, der overholder videnskabelige konventioner med hensyn til argumentation og dokumentation.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Internship kontrakten skal være godkendt af kursuskoordinator.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 1
Prøve/delprøver
Internship:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Internship giver de studerende erfaring med temaer og emner fra studiet indenfor en professionel organisation eller virksomhed. Formålet med internship er at anvende akademisk og teoretisk viden på praktiske problemstillinger, såvel som at reflektere over den teoretiske viden på baggrund af den praktiske erfaring.

 

For at sikre et fagligt og akademisk udbytte af forløbet skal den studerende udarbejde en internship rapport. Rapporten er rettet til CBS og skal behandle en faglig og akademisk begrundet og præciseret problemstilling. Rapporten kan gives til værtsvirksomheden, hvis denne ønsker en afrapportering, men den studerende kan også vælge at afrapportere på anden vis.
Internship-projektet skal tage udgangspunkt i de foregående fag, som den studerende har gennemført, og referere til et pensum på minimum 300 sider.

Forløb og vejledning:
Det forventes, at internship-forløb finder sted i tidsrummet fra begyndelsen af september til udgangen af december.
Det er den studerendes eget ansvar at søge en værtsvirksomhed og at søge om godkendelse fra studienævnets side inden forløbet starter.

 

Studienævnet har udarbejdet en internship manual, som kan findes på her på my.cbs.

 

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
3 timers vejledning
Feedback i undervisningen
Der ydes feed-back på den studerendes foreløbige arbejder i forbindelse med vejledningen.
Studenterarbejdstimer
Feltarbejde og rapportskrivning 203 timer
Vejledning 3 timer
Sidst opdateret den 26-06-2018