English   Danish

2018/2019  BA-BJURO1008U  Industriøkonomi

English Title
Industrial Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Industriøkonomi
    Thomas Rønde - Institut for Strategi og Innovation (SI)
Primære fagområder
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2018

Relevante links

Læringsmål
Formålet med faget er, at tilvejebringe en forståelse for det økonomisk-teoretiske rationale bag konkurrenceretten, samt at give de studerende en grundlæggende forståelse af konkurrenceretten. Fagets læringsmål er således, at:
  • den studerende skal kunne identificere og sammenligne relevant teori-, model- og begrebsapparat;
  • den studerende skal kunne fremstille og tolke industriøkonomiske logikker grafisk og matematisk;
  • den studerende skal kunne vurdere industriøkonomiske modellers forudsætninger i relation til cases fra ”virkelighedens verden”;
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kendskab til grundlæggende mikroøkonomi.
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BJURO1011U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hensigten med Industriøkonomi er at sætte de studerende i stand til at forstå det økonomisk-teoretiske rationale bag konkurrenceretten. Faget knytter derudover an til fagene Mikroøkonomi, Rets- og kontraktøkonomi, Økonomi og Strategi og anden dels-faget, EU-konkurrenceret på Baggrund af Industri-økonomisk Teori. Grundlaget er den moderne industriøkonomiske teori. Fokus er at afdække konsekvenserne af markedsmagt, diskutere koordination mellem oligopolister, tilvejebringe en forståelse af vertikale begrænsninger og fusioner med videre i et industriøkonomisk perspektiv.

Beskrivelse af undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis:
Feedback i undervisningen
Der er diskussioner i forelæsningerne af åbne spørgsmål relateret til konkurrenceøkonomi. Dette kombineres med forskellige quizzer, hvor viden af mere faktuel karakter kan testes. Endelig er der i øvelsestimerne opgaver, der lægger op til dialog og interaktion med øvelseslærerne.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 20 timer
Øvelser 10 timer
Forberedelse 136 timer
Eksamensforberedelse 40 timer
Foreløbig litteratur

Kurset er bygget op omkring følgende lærebog: Cabral, Introduction to Industrial Organization, Second Edition, MIT Press. Se lektionsplanen på Learn for pensum.

Sidst opdateret den 28-06-2018