English   Danish

2018/2019  BA-BPROO2040U  Projekt-porteføljestyring

English Title
Project-portfolio-management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår, Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • John Christiansen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 22-06-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Redegøre for udfordringerne med ledelse og styring af mange projekter og allokeringen af ressourcer til disse.
 • Kunne redegøre for de ledelsesmæssige tilgange/metoder og de tilhørende styringsværktøjer til proteføljestyring
 • Kunne vise hvorledes disse metoder og ledelsesværktøjer kan anvendes i praksis
 • Kunne redegøre for og diskutere de ledelsesmæssige udfordringer ved at anvende de forskellige ledelsesmetoder og værktøjer.
 • Redegøre for anvendelsen af ledelsesmetoder og værktøjer i forskellige sammenhænge
 • Kunne argumentere for valget af forskellige metoder og ledelsesværktøjer
Prøve/delprøver
Projekt- porteføljestyring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende skal individuelt besvare en opgave der gøres tilgængelig online. Opgaven indeholder et eller flere spørgsmål, der skal besvares inden for tidsrammen og skal indleveres elektronisk inden tidsfristen. Opgaven kan indeholde en eller flere cases og/eller eksempler, der danner udgangspunkt for besvarelsen. Besvarelsen tager udgangspunkt i en anvendelse af det opgivne pensum til faget. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset kan groft sagt opdeles i to dele. Omkring halvdelen af kurset præsenterer det rationelle normative syn på portføljeledelse og -styring med dets tilhørende ledelsesværktøjer og kalkulatoriske instrumenter. Den anden halvdel af kurset behandler de organisatoriske, adfærdsmæssige og beslutningsmæssige udfordringer og problemstillinger. Igennem tilhørende workshops trænes anvendlesen af både rationelle styringsværktøjer samt even til at kunne forstå og forholde sig til den adfærdsmæssige og organistoriske kontekst hvori portefølje-ledelse og styring skal udøves i. Herunder applikationsmuligheder, forudsætninger og begrænsninger.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Blanding af lektioner, dialoger, præsentationer, og øvelseshold i workshops.
Feedback i undervisningen
Feedback vil primært bestå af opsummeringer på øvelser. Derudover vil der være mindre brug af peer review og videnstest.

Efter eksamen vil der blive organiseret en fælles feedback seance, hvor underviseren giver en fælles mundtlig feedback til holdet. I forbindelsen med seancen vil der også være mulighed for kort, individuelt feedback til de studerende, der på forhånd har tilmeldt sig dette
Studenterarbejdstimer
Undervisning 56 timer
Forberedelse 120 timer
Øvelser på workshops 30 timer
Foreløbig litteratur

Indikativ literaturliste. Endelig litteratur fremgår af lektionsplanen.

Cooper, Robert G., Scott J. Edgett, and Elko J. Kleinschmidt. Portfolio Management for New Products. 2nd ed. Cambridge, MA: Perseus Publishing, 2002.

Burgelman, R. A. (1984), Designs for corporate entrepreneurship in established firms, California Management Review, vol 16, no 3.

Christiansen, J.K. (2003), Projekter, usikkerhed, risiko og valg af styringsværktøjer, Projektstyringens problemer og værktøjer, 1993. 2. udgave.

Christiansen, J. K., & Varnes, C. (2008), From models to practice: Decision making at portfolio meetings. International Journal of Quality and Reliability Management, 25(1), 87-101.

Christiansen, J. K., & Varnes, C. (2009), Formal Rules in Product Development: Sensemaking of Structured Approaches, J PROD INNOV MANAG 2009;26:502–519

Dijksterhuis, A., Bos, M. W., M. W., Nordgren, L. F, L. F., & Baaren, R. (2006). On making the right choice: The deliberation-without-attention effect. Science, 311(5763), 1005-1007. doi:10.1126/​science.1121629

Hooge, S., & Hatchuel, A. (2008). Value indicators and monitoring in innovative PDM: A grounded approach. In Proceedings of XVE International Product Development Management Conference.

LaBrosse, M. (2010), Project-portfolio management. Empl. Rel. Today, 37: 75–79.

MacMillan, I.C. & McGrath, R.G (2002), Crafting R&D project portfolios, Research * Technology Management, September-October 2002

Meskendahl S., (2010). The influence of business strategy on project portfolio management and its success — a conceptual framework, International Journal of Project Management, 28 (8) pp. 807–817.

Mintzberg, H. (1987). The strategy concept 1: Five p's for strategy, California Management Review.

Mintzberg, H. (1987). The strategy concept II: Another look at why organizations. California Management Review, 30(1), 25

Müller, R., Martinsuo, M., Blomquist, T., (2008). Project portfolio control and portfolio management performance in different contexts. Project Management Journal, 39 (3), 28–42.

Olsson R., (2008) Risk management in a multi-project environment: An approach to manage portfolio risks, International Journal of Quality & Reliability Management, 25 (1), pp.60 - 71

Shollo A., Constantiou I., (2013). The interplay of evidence and Judgment Devices in the IT project prioritization process, European Conference on Information Systems.

Shotter, J. (2005). 'Inside the moment of managing': Wittgenstein and the everyday dynamics of our expressive-responsive activities. Organization Studies, 26(1), 113-135. Retrieved from WorldCat

Shotter (2006), Understanding Process From Within An Argument for 'Withness'-Thinking 2005, Organization Studies 27(4): 585–604

Unger, B. N. (2012). The three roles of a project portfolio management office: Their impact on portfolio management execution and success. International journal of project management: the journal of The International Project Management Association.

Sidst opdateret den 22-06-2018