English   Danish

2018/2019  BA-BPSYO1562U  Kommunikation og organisering

English Title
Communication and Organisation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Hans Krause Hansen - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organization
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-12-2018

Relevante links

Læringsmål
  • Kunne gøre rede for de kommunikationsteorier og –begreber, som faget har præsenteret
  • Kunne analysere en selvvalgt case med brug af passende teorier og begreber
  • Kunne reflektere selvstændigt over anvendeligheden af et kommunikativt blik i forhold til psykologiske, organisatoriske og erhvervsøkonomiske problematikker
Prøve/delprøver
Kommunikation og organisering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette kursus introducerer de studerende til en forståelse af kommunikation som grundlæggende for – og sammenvævet med – alle sociale fænomener. Faget er placeret i bacheloruddannelsens sidste semester for at præsentere de studerende for en kommunikativ vinkel på studiets tre strenge. Vi vil beskæftige os med hvordan psykologiske fænomener er sammenvævet med kommunikation, hvordan organisationer og organisatoriske fænomener er sammenvævet med kommunikation, og hvordan økonomiske fænomener er sammenvævet med kommunikation. På denne baggrund kan vi forholde os refleksivt og strategisk til hvordan kommunikation kan bruges til at forme virkelighedsopfattelser.

 

Kurset løber mest intensivt i semestrets første del, for at give plads til bachelorprojektet senere i semesteret. Det er bygget op af en introduktion, samt tre blokke, som modsvarer uddannelsens tre strenge. Introduktionen skaber et fundament for at tænke over kommunikation som både en praktisk disciplin og en vidtspændende akademisk tradition. Den første blok sætter fokus på den kommunikative dimension af eksempelvis identitet, relationer, konflikt, og ledelse. Den anden blok sætter fokus på den kommunikative dimension af eksempelvis organisering og organisationers relationer til deres omverden. Den sidste blok sætter fokus på den kommunikative dimension af eksempelvis tal, statistik og regnskaber. Vi samler op ved at reflektere over den praktiske anvendelighed af de indsigter, kurset har givet om kommunikation.

 

Kurset rummer forelæsninger, men lægger op til de studerendes selvstændige refleksioner over kommunikationens rolle i psykologiske, organisatoriske og erhvervsøkonomiske problematikker.

Beskrivelse af undervisningsformer
.
Feedback i undervisningen
.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger (kan ændres) 20 timer
Øvelser (kan ændres) 15 timer
Foreløbig litteratur

Fastlægges senere

Sidst opdateret den 17-12-2018