English   Danish

2018/2019  DIP-DORGV1011U  Mødeledelse – i et videnskabeligt perspektiv

English Title
Conduct of meetings - in a scientific perspective

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
 • Søren Kreilgaard - Institut for Organisation (IOA)
Administration: hdo@cbs.dk
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 16-04-2018

Relevante links

Læringsmål
Viden:
• Den studerende skal have en forståelse for videnskabelig mødeteori samt grundlæggende konversationsanalyse på introduktionsniveau.
• Den studerende skal have en forståelse for samspillet mellem mødeteori og andre organisatoriske fænomener som fx ledelse, magt og kultur.

Færdigheder:
På baggrund af et mødeforløb i egen organisation skal den studerende være i stand til at:
• Analysere de centrale og kritiske elementer i mødeforløbet
• Redegøre for hvordan mødeforløbet kan udvikles både af ledelsen og af den studerende selv (hvis disse ikke er den samme)
• Forklare hvordan dette er værdiskabende for organisationens udvikling
• Forholde sig kritisk til teori og modeller

Kompetencer:
• Den studerende skal kunne udvælge og begrunde teori til analyse af mødeform
• Den studerende skal kunne udvikle en ny form for mødeledelse
Prøve/delprøver
Mødeledelse - i et videnskabeligt perspektiv:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter, Uge 45
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Alle bruger meget tid på at holde og deltage i møder i organisationen.

 

Man går fra det gode møde med energi og retning, mens det dårlige møde er spild af tid i en travl arbejdsdag.


På møder træffer man beslutninger, drøfter retningen for et projekt med meget mere, så der er gode grunde til at have den bedste mødeledelse i sin organisation.

Faget skal derfor sætte den studerende i stand til at udvikle sin organisation fra både en teoretisk og en praktisk vinkel ved at forbedre mødeledelse i egen organisation.

 

Faget vil beskæftige sig med følgende områder:

 • En introduktion til møder i et videnskabeligt perspektiv
 • Mødeforberedelse  - herunder konteksten for mødet
 • Dynamikker og processer under selve mødet
 • En introduktion til Konversationsanalysens (CA) grundlæggende begreber
 • Forskellige mødeformer
 • Kristisk forholden til teorier og modeller

 

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget afholdes over fire undervisningsgange, hvor der arbejdes med pensum, forelæsninger, diskussioner samt cases fra de studerendes egen praksis.

Det forventes, at den studerende undervejs systematisk får opsamlet erfaring omkring møder i egen organisatorisk praksis med henblik på at analysere og udvikle forslag til ny form for mødeledelse og dermed organisationsudvikling.
Feedback i undervisningen
LEARN-refleksioner, quizzes, multiple choice tests
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Forberedelse og eksamen 120 timer
Yderligere oplysninger

Se en videopræsentation af valgfaget her

 

Undervisningstidspunkter/ Vejledende:

 • 17. august 18 - kl. 8-16

 • 1. september 18 - kl. 9-16

 • 14. september 18 - kl. 8-16

 • 29. september 18 - kl. 9-16

 

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk


Holdstørrelse:
Der er plads til max 50 på dette hold.

Foreløbig litteratur

Grundbog:

Udvalgte kapitler i:

Sidst opdateret den 16-04-2018