English   Danish

2018/2019  KAN-CCMAO1023U  Revision 1

English Title
Auditing 1

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Thomas Riise Johansen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 29-06-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Forklare de grundlæggende revisionsmæssige begreber, principper og metoder
 • Analysere konkrete problemstillinger ud fra de revisionsmæssige begreber, principper og metoder
 • Forklare og anvende relevant teori til at planlægge en revisionsopgave
 • Forklare og diskutere revisionsmæssige overvejelser ved revisionens udførelse
 • Analysere de rapporteringsmæssige konsekvenser af revisionens konklusioner
 • Identificere den for en revisionsmæssig problemstilling relevante regulering, analysere problemstillingen ud fra denne regulering, og konkludere på denne analyse
Prøve/delprøver
Revision 1:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til CBSLearn
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Revision 1 vedrører revisionsprocessen ved revision af årsregnskaber, herunder særligt revisionens planlægning, udførelse og rapportering.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget består af storholdsforelæsninger i kombination med holdundervisning. Der tilbydes feedback og bedømmelse på 1 frivillig opgave i løbet af Revision 1.
Feedback i undervisningen
Feedback på en besvarelse til en frivillig opgave. Derudover diskuteres case-problemstillinger i holdundervisningen og der er her undeviserfeedback på diskussionen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 51 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 151 timer
Foreløbig litteratur

Oplyses senere

Sidst opdateret den 29-06-2018