English   Danish

2018/2019  KAN-CCMAO1026U  Regnskab 2

English Title
Financial Statement Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Carsten Olsen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 01-11-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Analysere en virksomheds rentabilitet, vækst samt driftsmæssige - og finansielle risiko baseret på officielt tilgængeligt regnskabsmateriale (årsrapporter mv.)
 • Vurdere regnskabskvalitet af finansielle informationer samt analysere årsregnskaber og beregne relevante nøgletal i både den private og den offentlige sektor
 • Forklare nøgleforskelle mellem årsregnskaber (eller regnskabskrav) i den private versus den offentlige sektor (cf. IPSAS samt de ud fra pensum nævnte Danske standarder)
 • Identificere ’støjposter’ i årsrapporten
 • Analysere virksomhedens strategi og regnskab på grundlag af offentliggjorte årsrapporter og anden offentlig tilgængelig information
 • Beregne et budget som fundament for værdiansættelse af en virksomhed og kreditvurdering
 • Analysere en virksomheds værdi ud fra de i pensum nævnte metoder og modeller
 • Analysere en virksomheds kreditværdighed ud fra de i pensum nævnte metoder
 • Diskutere en regnskabsbaseret bonusmodel og vurdere de typiske udfordringer, som er forbundet med dette arbejde
 • Forklare revisors rolle i forbindelse med ovenstående opgaver
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der forudsættes indsigt svarende til deltagelse i faget Regnskab 1.
Prøve/delprøver
Regnskab 2:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets primære indhold vil være regnskabsanalyse og værdiansættelse.

 

Regnskabsproducenter og revisorer bliver kontinuert præsenteret for opgaver, hvori der indgår regnskabsanalyse og værdiansættelse.

Fra kurset vil den studerende få viden om de grundlæggende elementer i omarbejdelse af resultatopgørelse og balance til analyseformål samt udarbejdelse af en række nøgletal til forskellige beslutningsformål. Den studerende vil tage analysen et skridt videre og vinde indsigt i brugen af grundlæggende værdiansættelsesmodeller primært for selskabets egenkapital, der kan applikeres i en række konkrete opgaver.

Eksempler på disse opgaver kan være, men er ikke begrænset til:

 • Køb og salg af dattervirksomheder
 • Forecasting og budgettering
 • likviditetsanalyser
 • konkurrentanalyser
 • Impairment tests
 • Købsprisallokering
 • Going concern

 

Formålet med Regnskabsanalyse er at sætte de studerende i stand til at gennemføre regnskabsanalyser og værdiansættelser.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger kombineret med øvelser.
Feedback i undervisningen
Ved diskussion af case-problemstillinger i holdundervisningen, gives der her underviserfeedback på diskussionen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 48 timer
Eksamen 24 timer
Forberedelse 134 timer
Foreløbig litteratur
 • Aggestam Pontoppidan, C. & Andernack, I. (2016). Interpretation and Application of IPSAS. WILEY (supplerende litteratur)

 • Aggestam & Brusca (2016). The first steps towards harmonizing public sector accounting for European Union member states: strategies and perspectives. PUBLIC MONEY & MANAGEMENT APRIL 2016

 • Plenborg T., & Petersen, C. (2011). Financial Statement Analysis PEARSON

 • Deloitte (2013) IFRS -Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

 • Fedders, J. & Steffensen, H. (2012). Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder ‐ fra dansk praksis til IFRS 4. udgave

Sidst opdateret den 01-11-2018