English   Danish

2018/2019  KAN-CCMAO1027U  Revision 2

English Title
Auditing 2

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Thomas Riise Johansen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 01-11-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Forklare og anvende begreber, principper, og metoder i relation til de i indholdsbeskrivelsen nævnte videregående emner i revisionsprocessen, som er omfattet af Revision 2
 • Forklare revisors erklæringer i forhold til disses anvendelse og regulering
 • Forklare og anvende den generelle revisorregulering
 • Identificere den relevante regulering for en problemstilling indenfor revisoransvar, diskutere problemstillingen ud fra denne regulering, og konkludere i form af løsningsforslag
 • Identificere den relevante regulering for en problemstilling indenfor revisoretik, diskutere problemstillingen ud fra denne regulering, og konkludere i form af løsningsforslag
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der forudsættes indsigt svarende til deltagelse i faget Revision 1.
Prøve/delprøver
Revision 2:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til CBSLearn
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Revision 2 vedrører særligt fire områder: (1) videregående emner i revisionsprocessen, herunder eksempelvis IT-revision, revision af regnskabsmæssige skøn, besvigelser, dataanalyse, intern revision og koncernrevision, (2) Andre erklæringer, herunder andre erklæringer på årsregnskaber end revisionspåtegningen og eksempelvis budgeterklæringer, erklæringer til det offentlige og aftalte arbejdshandlinger, (3) Revisorregulering, herunder revisorloven, tilsyn med revisorer (kvalitetskontrol) og revisoransvar og (4) Revisoretik, herunder revisorer som en profession, revisors adfærd samt revisors uafhængighed.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget består af storholdsforelæsninger i kombination med holdundervisning. Der tilbydes feedback og bedømmelse på 1 frivillig opgave i løbet af Revision 2.
Feedback i undervisningen
Feedback på en besvarelse til en frivillig opgave. Derudover diskuteres case-problemstillinger i holdundervisningen og der er her undeviserfeedback på diskussionen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 51 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 151 timer
Foreløbig litteratur

Oplyses senere

Sidst opdateret den 01-11-2018