English   Danish

2018/2019  KAN-CCMAV1013U  Besvigelser

English Title
Fraud examination

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Kim Klarskov Jeppesen - Institut for Regnskab (RR)
Underviser: Kim Klarskov Jeppesen
Primære fagområder
 • Revision/Auditing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 19-02-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Forklare de forskellige besvigelsestypers karakteristika.
 • Forklare og anvende teorier om hvorfor besvigelser opstår.
 • Analysere risikoen for besvigelser i forbindelse med revision af årsrapporten og forklare principperne herfor.
 • Udvælge og forklare hvilke revisionshandlinger, der kan imødegå de identificerede besvigelsesrisici.
 • Forklare hvilke interne kontroller der kan forebygge eller opdage de forskellige typer besvigelser.
 • Identificere den relevante besvigelsestype og analysere sagens forløb i en konkret besvigelsessag.
 • Forklare straffelovens bestemmelser om formueforbrydelser.
 • Forklare hvorledes revisor skal rapportere i tilfælde af, at der opdages besvigelser under revisionen.
 • Forklare hvorledes hvidvask af penge foregår og revisors pligter i relation til hvidvask og terrorfinansiering.
 • Forklare revisors rolle i forbindelse med forebyggelse og opdagelse af besvigelser.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget forudsætter viden på niveau med Revision 1 og Regnskab 2 på cand.merc.aud.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af tre delprøver:
Besvigelser - delprøve 1:
Delprøvens vægt33%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktMax. 5 sider
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed7 døgn til udarbejdelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVinter og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Omprøven stilles efter den ordinære delprøve 3
Besvigelser - delprøve 2:
Delprøvens vægt33%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktMax. 5 sider
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed7 døgn til udarbejdelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVinter og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Omprøven stilles efter den ordinære delprøve 3
Besvigelser - delprøve 3:
Delprøvens vægt34%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktMax. 5 sider
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed7 døgn til udarbejdelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVinter og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Omprøven stilles efter den ordinære delprøve 3
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give en uddybende forståelse for revisors rolle i forbindelse med besvigelser. Efter at have gennemgået faget vil den studerende forstå teorierne om hvorfor besvigelser opstår, have et overblik over de tre hovedgrupper af besvigelser med hensyn til hvorledes disse gennemføres og skjules, kunne rådgive om hvilke interne kontroller der kan forebygge og opdage besvigelser, forstå hvorledes revisorer vurderer risikoen for besvigelser, og kunne planlægge en revision der imødegår disse risici. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget kører som blended learning, hvor den traditionelle undervisning i vid udstrækning er erstattet med videolektioner, multiple choice spørgsmål og obigatoriske hjemmeopgaver i form af tre delprøver, der hver især tæller en tredjedel af den endelige karakter for faget. Gennemgang af hjemmeopgaver og spørgetimer vil dog stadig ske ved tilstedeundervisning. Den studerende skal være indstillet på selvstændigt at følge undervisningen i det tempo, der forudsættes i lektionsplanen. Lektioner på engelsk vil kunne forekomme.
Feedback i undervisningen
Skriftlig feedback på multiple choice tests.
Mundtlig og/eller skriftlig feedback på hjemmeopgaver.
Studenterarbejdstimer
Læsning af pensum og onlineundervisning 140 timer
Tilstedeundervisning 10 timer
Delprøver 56 timer
Foreløbig litteratur

Den gennemgående lærebog på kurset er:

 

J. Wells (2014), Principles of Fraud Examination (4th Edition), Wiley.

 

Hertil kommer en række supplerende artikler, som vil kunne hentes via Learn.

Sidst opdateret den 19-02-2018