English   Danish

2018/2019  KAN-CCMVV1733U  Grundlæggende kontraktteori og kontraktret

English Title
Fundamental contract theory and contract law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Henrik Lando - CBS Law
 • Henrik Lando - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Organisational behaviour/Organisational behaviour
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-02-2018

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal kunne: fordele risiko optimalt i kontrakter med henblik på opnåelse af optimale incitamenter og optimal risikoallokering
 • Indrette kontrakter med henblik på at forhindre konflikter, der kan opstå når kontrakter betragtes som urimelige
 • Koncipere hensigtsmæssige misligholdelsesbeføjelser i en kontrakt
 • Tilrettelægge hensigtsmæssige ændringshåndterings og konfliktløsningsprocedurer
 • Forstå centrale kontraktretlige principper, som naturalopfyldelse, positiv opfyldelsesinteresse, force majeure, og deres økonomiske funktion
 • Fastlægge strategier i relationelle kontrakter med og uden tillid
Forudsætninger for at deltage i kurset
Basal mikroteori er om ikke en forudsætning så en fordel at have haft
Prøve/delprøver
Grundlæggende kontraktteori og kontraktret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Bemærk dog at ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player), og den studerende må medbringe simple skrive- og tegneredskaber (ikke-digitale). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis der er mindre end 20 omgængere afholdes mundtlig omprøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

 

Kurset introducerer den studerende til grundlæggende kontraktteori og til centrale kontraktretlige principper, illustreret gennem det kontraktretlige samarbejde ved bygningen af Øresundsbroen. Kurset indeholder både en gennemgang af den traditionelle teori om incitamenter og risikoallokering og den nyere teori, der i forståelsen af adfærd inkluderer de såkaldte sociale præferencer (herunder særligt reciprocitet.) Begge teorier kaster lys over de kontrakttklausuler, der anvendtes i Øresunds-kontrakten, og over grundlæggende kontraktretlige principper. Disse teorier er samtidig relevante for forståelsen af organisationsformer, der befinder sig mellem markedet og virksomheden, derved at den ene part (bygherren) kan afgive ændringsordrer. Undervisningen variererer mellem forelæsninger og øvelser, hvor den studerende sættes i den kontraherendes sted med henblik på at optimere kontrakten eller med henblik på at optimere samarbejdet givet kontrakten. 

 

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
I forelæsningerne vil de studerende blive inddraget i en dialog så vidt det er muligt. Øvelser vil foregå i mindre grupper af 2-3 studerende. Grupperne vil forsøge at løse konkrete spørgsmål angående en kontrakts indretning.
Feedback i undervisningen
I forbindelse med gruppe-arbejderne vil grupperne umiddelbart få feedback på de løsninger de foreslår.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 170 timer
Eksamen 3 timer
Undervisning 33 timer
Foreløbig litteratur
 1. Lando, H: How to allocate risk in large construction projects. 80 s. Manuskript til lærebog.
 2. Jackson et al.: Analytical Methods for Lawyers, Foundation Press, 2003. Læses i uddrag. 30 s.
 3. Polinsky, M.: An introduction to law and economics, kapitel 3, 5, 7 og 8.
 4. Dutta, P.: Strategies and games, uddrag om teorien om moral hazard, s. 293- 309.
 5. Lando, H: A note on the Coase theorem. En kort undervisningsnote. 4 s.
 6. Robert Gibbons, MIT: Lecture Notes, 2, on relational contracts. Se http:/​/​web.mit.edu/​rgibbons/​www/​903%20LN%202%20S10.pdf
 7. Rabin M.: Incorporating fairness into game theory and economics. http:/​/​people.hss.caltech.edu/​~camerer/​NYU/​07-Rabin.pdf, s. 1281-85, inklusive.
 8. Lando, H.: On change orders, hold-up and conflict resolution in a construction contract. Undervisningsnote. 10 s.  
 9. Posner og Rosenfield: Impossibility and Related Doctrines in Contract Law: An Economic Analysis. The journal of legal studies 6 (1): 83-118. 

 

Sidst opdateret den 28-02-2018