English   Danish

2018/2019  KAN-CFIRO1067U  Økonomistyring

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Morten Holm - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-12-2018

Relevante links

Læringsmål
  • At forstå formålet med og indholdet i forskellige værktøjer og modeller som anvendes i forbindelse med virksomhedens økonomiske styring.
  • At forstå, hvordan værktøjerne og modellerne relaterer sig til virksomhedens profitabilitet og værdiskabelse.
  • At kunne anvende værktøjerne og modellerne på virksomhedens forskellige analyse-, beslutnings- og planlægningsopgaver.
  • At kunne analysere og evaluere styrker og svagheder ved de enkelte værktøjer og modeller i forskellige beslutnings- og planlægnings kontekster.
Prøve/delprøver
Økonomistyring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamensspørgsmål vil blive udleveret til de studerende før eksamen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Økonomidirektører (CFOs) forventes i stigende grad at kunne bidrage aktivt til den strategiske og forretningsmæssige værdiskabelse i virksomhederne. Økonomisk information til beslutnings-, planlægnings- og opfølgningsformål udgør et meget centralt bidrag fra økonomifunktionens side i bestræbelserne på at identificere og understøtte værdiskabende aktiviteter. Evnen til at håndtere valide og relevante data om virksomhedens lønsomhed samt konvertere disse data til indsigtsfulde analyser relateret til virksomhedens værdiskabelse vil være afgørende succesparametre for fremtidens økonomifolk.

 

Formålet med dette kursus er, at give de studerende mulighed for at udvikle en grundlæggende viden om økonomisk styring af en virksomhed. Fokus vil være på design, implementering og anvendelse af forskellige konventionelle og moderne økonomistyringsværktøjer og -modeller til brug for analyser, beslutninger og opfølgning.

 

Finansielle og ikke finansielle data er et vigtigt grundlag for evaluering og styring af omkostninger og lønsomhed på forskellige strategiske segmenter, afdelinger og processer i virksomheden. Men det er også vigtigt som udgangspunkt for prisfastsættelse og planlægning. Kurset sætter fokus på opsamling af finansielle og ikke-finansielle data, samt på hvordan de kan organiseres og anvendes i virksomheden.

 

Kurset indeholder følgende kerneelementer:

 

1. Basic cost principles and cost behavior

 

2. Conventional cost systems
- Job order costing
- Absorption costing vs. Variable costing

 

3. Decision analysis
- Cost-Volume-Profit relationships
- Relevant cost for decision making
- Pricing and intra-company transfers

4. Strategic profitability analysis
- Time-Driven Activity-Based Costing
- Segment Performance Reporting

5. Profit planning and budgeting
- Strategic profit planning
- Classical budgeting and control
- Modern budgeting alternatives

6. Perspectives on performance management
- Non-financial performance measures
- Value-Based Management

Beskrivelse af undervisningsformer
Dialog lektioner blandet med øvelser og cases med fokus på indlæring af teori, værktøjer og modeller anvendt på virksomhedseksempler. Involvering af de studerende er en vigtig del af læringsprincippet, hvilket gøres gennem dialog, casearbejde og præsentationer.

Kurset består af et mix af forelæsninger, øvelseshold og enkelte blended learning aktiviteter.
Feedback i undervisningen
Ved løsning og gennemgang af cases i forelæsningerne gives feedback fra underviser til studerende og studerende til studerende. I forbindelse med den mundtlige eksamen modtager studerende ligeledes feedback her.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til og deltagelse i dialog forelæsninger 66 timer
Forberedelse til og deltagelse i exercises/cases 66 timer
Eksamensforberedelse 74 timer
Foreløbig litteratur

Seal, W., Rohde, C., Garrison, R.H. & Noreen, E.W.
Management Accounting,  2018
McGraw-Hill, 6th ed.

 

Links til diverse cases og supplerende artikler uploades på CBSLearn umiddelbart før fagets opstart.

Sidst opdateret den 17-12-2018