English   Danish

2018/2019  MA-MMASV1614U  Rekonstruktion og konkurs

English Title
Restructuring and bankruptcy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
  • Jane Bolander - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 04-06-2018

Relevante links

Læringsmål
kunne anvende den juridiske metode i relation til de skatteretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling indenfor rekonstruktion og konkurs.
  • Kunne forklare og gengive de retsregler som gælder for insolvente subjekter
  • Kunne identificere skatteretlige problemstillinger
  • Kunne vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling
  • Kunne analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
  • Kunne reflektere over løsningsforslag og argumentere for den foreslåede løsning på den skatteretlige problemstilling
  • Kunne forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog.
Prøve/delprøver
Rekonstruktion og konkurs:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

Fagets formål er, at give de studerende viden om de civilretlige muligheder der er for rekonstruktion, hvis en virksomhed kommer i økonomiske problemer, og en forståelse for hvilke skatteretlige konsekvenser, der er knyttet til de forskellige rekonstruktionsmuligheder. Det er endvidere fagets formål, at give de studerende viden om de civilretlige konsekvenser, som udløses, hvis rekonstruktionen ikke er mulig, og en forståelse for de skattemæssige konsekvenser af dette forhold.

Faget træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige retskilder.

 

Indhold

Faget indeholder to moduler, hvor det første modul omhandler de muligheder, som rekonstruktionen giver, og det andet model omhandler de konsekvenser som udløses, hvis rekonstruktionen ikke lykkes. Begge moduler indledes med en gennemgang af de civilretlige muligheder/konsekvenser og dernæst behandles de afledte skatteretlige konsekvenser. Der er en sammenhæng mellem civilretten og skatteretten, idet de skatteretlige konsekvenser af forskellige rekonstruktionsmuligheder kan have betydning for valg af rekonstruktionsmodel.

Faget fokuserer på kombinationen i problemstillingerne inden for henholdsvis formueretten og skatteretten på et givent område, da det er en sådan kombination, der udgør retsgrundlaget for en mulig rekonstruktion i praksis.

 

Sammenhængen med de øvrige fag

Rekonstruktion og konkurs omhandler den særlige situation, hvor en virksomhed er kommet i økonomiske problemer.

Faget er en overbygning på Erhvervsbeskatning, Selskabsbeskatning, Kursgevinster og finansielle kontrakter, Fast ejendom samt Udbytte og aktieavance for så vidt angår rekonstruktion og konkursbehandling af virksomheder.

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning/​forelæsning i dagstimerne
Feedback i undervisningen
Mundtlig dialog og flervejskommunikation
Studenterarbejdstimer
Eksamen 0,2 timer
Undervisning 35 timer
Forberedelse 100 timer
Sidst opdateret den 04-06-2018