English   Danish

2018/2019  MA-MMFUO1020U  Organisation og forandring

English Title
Organizational Change

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 40
Studienævn
Studienævnet for Master i forretningsudvikling
Kursusansvarlig
  • Tor Hernes - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 14-12-2018

Relevante links

Læringsmål
  • Den studerende skal kunne diskutere det analytiske og teoretiske grundlag for ledelse og forandring i organisationer.
  • Den studerende skal kunne analysere, hvordan meningsskabelse understøtter eller modarbejder forandring i organisationer.
  • Den studerende skal kunne diskutere, hvorledes kontinuitet, innovation og forandring indvirker på hinanden.
  • Derudover skal den studerende kunne analysere og diskutere ledelsesroller i meningsskabelse og organisationsforandring.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget retter sig mod alle, der udøver eller ønsker at udøve ledelse og forandringer i deres organisation, og som desuden er nysgerrige på alternative måder at tænke organisatorisk forandring på.
Prøve/delprøver
Organisation og forandring:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Omfang af skriftligt produkt: Max. 10 sider
Opgavetype: Essay
Varighed: Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget tager udgangspunkt i, at organisatorisk forandring opnås gennem meningsskabelse, og at kontinuitet spiller en vigtig rolle for virksomhedens evne til at møde store forandringer.

 

Meningsskabelse finder sted i mikro-situationer og er afgørende for gruppeprocesser på alle niveauer. Hvorvidt den lokale meningsskabelse bliver udslagsgivende for organisationen som helhed afhænger af, at der udvikles og integreres mere robuste narrativer for forandringerne, hvor behovet for kontinuitet står centralt. Meningsskabelse sker forskelligt i forskellige dele af virksomheden, og en præmis for varig forandring er hvorledes virksomhedens forskellige funktioner integreres i forandringsprocessen.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset er baseret på forelæsninger og gruppediskussioner. Eksempler vil benyttes i stor udstrækning.
Feedback i undervisningen
Mulighed for feedback i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 105 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 0,5 timer
Sidst opdateret den 14-12-2018