English   Danish

2018/2019  MA-MMFUO1050U  Strategisk kommunikation

English Title
Strategic Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 15
Studienævn
Studienævnet for Master i forretningsudvikling
Kursusansvarlig
  • Lars Thøger Christensen - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 05-07-2018

Relevante links

Læringsmål
  • Kunne forklare og diskutere fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektiver.
  • Kunne anvende fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektiver til at identificere og analysere konkrete kommunikative problemer.
  • Kunne redegøre for teoretiske og praktiske sammenhænge mellem virksomheders forretnings- og kommunikationsstrategier.
  • Være i stand til at forholde sig kritisk refleksivt til fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektivernes forudsætninger, muligheder og begrænsninger.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Evne (og lyst) til at læse og forstå engelsksprogede tekster. Det kræver ingen specielle kommunikations- eller markedsføringsmæssige forudsætninger at følge kurset.

Kursets målgruppe er ledere, der er interesserede i at forstå kommunikationens muligheder og begrænsninger i organisationers strategiske praksis med henblik på at indgå i et kvalificeret med- og modspil til konsulenter og andre eksperter på området. Deltagerne forventes at være villige til at udforske og problematisere gængse opfattelser omkring kommunikationens formål, publikummer og effekter.
Prøve/delprøver
Strategisk kommunikation:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 3 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Omfang af skriftligt produkt: Max. 10 sider
Opgavetype: Essay
Varighed: Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende forventes at trække aktivt, eksplicit og korrekt på relevante dele af kursusmaterialet med henblik på at identificere og analysere én eller flere centrale kommunikationsproblemstillinger i egen virksomhed. Analysen kan  eksempelvis inddrage dimensioner som kritiske interessenter, identitet, krisekommunikation, ledelses, autokommunikation eller transparens. Afgørende er, at man demonstrerer, at man har styr på pensum og formår at anvende det korrekt på en konkret problemstilling.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I komplekse, foranderlige og undertiden fjendtlige omgivelser er det et must at arbejde professionelt med kommunikation. Stadig flere organisationer betragter og håndterer derfor kommunikation som et strategisk ledelsesanliggende. Kommunikationsopgaver går som følge heraf i stigende grad på tværs af formelle organisationsgrænser og involverer mange forskellige faglige discipliner.

 

I kurset fremlægges og diskuteres hovedlinjerne i disse ændringer med afsæt i strategi, organisationsteori, public relations, marketing og management med henblik på at bibringe de studerende en nøgtern og kritisk forståelse af, hvorledes organisationer arbejder med strategisk kommunikation i praksis, hvorledes de søger at kommunikere mere effektivt og hvorledes forskellige kommunikationsmåder præger en organisation og dens forhold til omverden.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen kombinerer teorioplæg, cases, øvelser og gæsteforedrag. Undervisningen inddrager løbende deltagernes egne erfaringer. Det er altafgørende at være velforberedt til undervisningen samt deltage aktivt i denne med kommentarer og mindre oplæg.
Feedback i undervisningen
Mulighed for feedback i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 105 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 0,5 timer
Sidst opdateret den 05-07-2018