English   Danish

2018/2019  MA-MMFUV1010U  Future Marketing - Consumer Insights and Analytics

English Title
Future Marketing - Consumer Insights and Analytics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 6 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for Master i forretningsudvikling
Kursusansvarlig
  • Torsten Ringberg - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 25-04-2019

Relevante links

Læringsmål
  • Den studerende skal udvise en detaljeret viden om de gennemgåede metoder der er blevet diskuteret og læst om.
  • Kunne identificere og redegøre for fordele og ulemper ved hver af de introducerede metoder i forhold til deres egnethed til at forstå forbrugeren.
  • Argumentere for de bedste 3 metoder (dækket i klassen /materiale) til at løse et strategisk forretningsproblem.
  • Den studerende skal kunne forklare hvordan ledernes interaktion og forståelse af forbrugerne bliver begrænset af forskellige socio-kognitive faktorer, og hvordan disse kan begrænses.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Dette fag henvender sig til alle, der har behov for at forstå marketing i en strategisk og ledelsesmæssig sammenhæng, og som er interesserede i at kunne gøre brug af innovative og relevante nye metoder og markedsmekanismer inden for marketing..
Prøve/delprøver
Future Marketing - Consumer Insights and Analytics:
Prøvens ECTS 6
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Omfang af skriftligt produkt: Max. 10 sider
Opgavetype: Essay
Varighed: Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Mundtlige eksamen

Selv om der kun skal diskuteres tre metoder i det skriftlige oplæg så skal du være i stand til at forklare andre metoder og ligeledes hvorfor du fravalgte disse.

Til den mundtlige eksamen skal du kunne forholde dig til og diskutere alle de gennemgåede metoder og mindsets, samt etiske forhold relateret til data.

 

Skriftlige opgave

Argumenter for de bedste 3 metoder (dækket i klassen /materiale) der kan anvendes til at løse et strategisk forretningsproblem i dit firma (eller i et case firma identificeret af dig), inklusivt hvad disse er i stand til at afdække i forhold til at forstå stakeholders, partnere, forbrugere, etc. (alt afhængig af fokusset i den valgte virksomhed). Redegør for fordele og ulemper ved de identificerede metoder. Diskuter strategiske mindsets (se bog) der er det ideelle at benytte for dig og dine medarbejdere/firma. Ligeledes forklar fordele og ulemper ved det valgte mindset. Din argumentation skal logisk argumentation og inkludere referencer til relevant kursusmaterialet. En vis grad af kreativ kombination af metoder er fint

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I dette fag udforsker vi avancerede metoder og tendenser inden for marketing samt disses evne til at skabe nye innovative og disruptive strategiske tilgange til forskellige markeder. Vi vil også teste deltagernes ledelsesmæssige mindset og illustrere, hvordan dette kan virke begrænsende i interaktionen med kunder og i den konkrete brug af nye teknologier som fx big data og sociale medier.

 

Faget indeholder forståelse samt brug af innovative og relevante nye metoder og markedsmekanismer indenfor Marketing så som neuromarketing (EEG, eye tracking, skin conductivity fMRI), embodied cognition (the six or more senses), mental models, kognitive biases, avanceret Small Data (identificering af dybe emotionelle faktorer gennem semi-structured in-depth interviews), Big Data (struktureret og ustruktureret datas anvendelse på logistik siden og customization), social media (e.g., sentiment analyse), platform revolutions, co-creation, crowd-funding, conscious capitalism, managerial mindsets, bekyttelse af private data, etc..  

 

Disse indsigter vil hjælpe dig med at vurdere brugbarheden af nye tendenser inden for markedsføring og sætte dig i stand til at anvende dem i optimeringen af din virksomheds strategiske orientering, forståelse og engagement med slutbrugerne.

Beskrivelse af undervisningsformer
Dette kursus indeholder præsentationer af centrale emner der afdækkes dels af instruktøren, dels af inviterede oplægsholdere, og dels gennem gruppearbejde og workshops. I gruppearbejdet diskuteres og vurderes de forskellige metoder ifht. deres strategiske/taktiske relevans for din og andres virksomheder. Læsning af materiale er nødvendig, men ikke tilstrækkelig, aktiv deltagelse er en nøgle til at du og de andre får det fulde udbytte af kurset. Derfor er din tilstedeværelse afgørende for at kunne skrive det endelige eksamensprojekt.
Feedback i undervisningen
Mulighed for feedback i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 132,5 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 0,5 timer
Sidst opdateret den 25-04-2019