English   Danish

2019/2020  BA-BEBUO1013U  Finansiering

English Title
Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i europæisk business
Kursusansvarlig
  • Bjarne Florentsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 04-05-2020

Relevante links

Læringsmål
  • Identificere, forklare og klassificere grundlæggende begreber, modeller og metoder (”fundamentals”) i finansiel teori om husholdninger, om finansielle markeder med tilhørende instrumenter, om virksomheder og om disses sammenhæng.
  • Beregne, fortolke og sammenligne finansielle priser, afkast, afkastkrav og nøgletal.
  • Analysere givne finansielle beslutningsproblemer, opstille konkrete løsningsforslag samt reflektere herover.
  • Vurdere cases og udsagn med en finansieringsteoretisk indgangsvinkel.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Mikroøkonomi, Regnskab og Statistik svarende til disse fag på HA EB.

Viden om det danske skattesystem svarende til beregning af en persons indkomstskat i 2019 afhængigt af personlig indkomst, kapitalindkomst, aktieindkomst og kommune med sigte på cases/øvelser, som integrerer dansk indkomstbeskatning.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Finansiering delprøve 1:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktMax. 10 sider
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeForår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Finansiering delprøve 2:
Delprøvens vægt70%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktMax. 10 sider
Den studerende har 2,5 timer til at opgaven
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeSommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

 

 

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omhandler central finansiel teori. Særligt fokus har værdiansættelse af betalingsstrømme, investeringsplanlægning, porteføljeteori, kapitalstruktur og udbyttepolitik. Disse emner har alle generel relevans.

 

Der inddrages aspekter med et specifikt stærkt dansk eller internationalt fokus, nemlig udvalgte danske institutionelle rammer og afdækning af valutarisici.
 

Faget giver markante muligheder for feedback, jf. særskilt afsnit herom.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger, øvelser og karakterbærende hjemmeopgave.
Feedback i undervisningen
De studerende får markante muligheder for løbende og fremadrettet feedback på indsats fælles med andre studerende (form 1) og på ren individuel indsats (form 1 og 2).

Form 1: Dialogbaserede øvelser med grundlag i forudgående grundigt arbejde med opgavetekster af en kompleksitet svarende til den afsluttende 2-timers prøve.

Form 2: Hjemmeopgave som en integreret del af læringsforløbet. Besvarelsen er karakterbærende. Efter afleveringen drøftes løsningsmulighederne i plenum.
Studenterarbejdstimer
Forelæsning 50 timer
Øvelser 18 timer
Forberedelse 112 timer
Eksamensforberedelse 26 timer
Foreløbig litteratur

Florentsen, Bjarne (ed.): Artikelsamling til Finansiering, Institut for Finansiering, 2020.

 

Florentsen, Bjarne, m.fl.: Hjemmeopgave og Øvelser, Institut for Finansiering, 2020 (tilgængelig via CBS Learn).

 

Hillier, David, Iain Clacher, Stephen Ross, Randolph Westerfield og Bradford Jordan: ”Fundamentals of Corporate Finance”, McGraw-Hill, Third European edition, 2017 (ISBN-9781526822178). Anførte ISBN-nummer er incl. supportsoftwaren CONNECT, der er frivillig.

 

Ross, Stephen A., R. W. Westerfield og B. D. Jordan: ”Corporate Finance Fundamentals”, kapitel 2 og 3 (tilgængelig via CBS Learn), 8th edition, McGraw-Hill, 2008 (ISBN 978-0-07-128563-6)

 

Version 1 af læseplan offentliggøres på Canvas i uge 3.

Sidst opdateret den 04-05-2020