English   Danish

2019/2020  BA-BFILO1805U  Filosofisk metode 2: Etik og ansvarlighed

English Title
Philosophical methods 2: Ethics and responsibility

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Mads Peter Karlsen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
  • Rasmus Johnsen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 27-04-2020

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • At kunne redegøre for de grundlæggende etisk-filosofiske positioner som præsenteres i kursets forelæsninger og pensum.
  • At kunne tage selvstændigt stilling til argumentudviklingen i udvalgte dele af pensums tekster som den studerende har fordybet sig i.
  • At kunne forstå og forholde sig til forskellen mellem filosofisk etik som handlingsvejledning og som refleksion over menneskets problematiske ansvar.
  • At kunne reflektere filosofisk over ansvarlighedsproblematikker i organisationer, virksomheder og på samfundsniveau på grundlag pensums tekster.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
1 obligatoriske skriftlige godkendelsesopgaver.
Hvis den studerende ikke får godkendt den skriftlige opgave har den studerende ikke mulighed for gå til den ordinære eksamen. Hvis den studerende ønsker at gå til reeksamen, vil en ny skriftlige opgave blive udleveret til besvarelse indenfor 2 uger.
Prøve/delprøver
Filosofisk metode 2: Etik og ansvarlighed:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen foregår online

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget lærer dig om etik og ansvarlighed i den filosofiske tradition og udforsker etikkens rolle i økonomien i dag. Ved at introducere til en række af filosofihistoriens vigtigste etiske tænkere igennem læsning af deres egne tekster og værker, spørger det til hvad ansvarlighed egentlig er og hvad det betyder for mennesker, såvel som for institutioner. Ved hjælp af en undersøgelse af filosofiske grundbegreber som retfærdighed, dømmekraft, pligt og nytte stiller det skarpt på moralske og etiske værdier og på kriterierne for det at kunne aflægge regnskab for sine handlinger og beslutninger.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger
Tekstlæsningsøvelser
Praktiske øvelser
Feedback i undervisningen
Feedback i undervisning.Feedback i forbindelse med gruppearbejde.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 167 timer
Foreløbig litteratur

TBA

Sidst opdateret den 27-04-2020