English   Danish

2019/2020  BA-BHAAV2701U  Applied Social Media Management

English Title
Applied Social Media Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 70
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Cecilie Foss - Institut for Digitalisering
 • Mads Bødker - Institut for Digitalisering
Primære fagområder
 • Informationsteknologi/Information technology
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 05-07-2019

Relevante links

Læringsmål
 • Være I stand til at sætte mål for sociale medie kampagner og forbinde det til virksomhedens mål
 • Forstå nøglebegreber og teknikker brugt i digital marketing og sociale medie kampagner, samt at anvende disse til at optimere og evaluerer kampagner.
 • Være i stand til at udvikle en indholdsstrategi
 • Være i stand til at udvikle en persona til en virksomhed på social medier
 • Være i stand til at lede og evaluere initiativer inden for kundeservice på sociale medier
 • Være i stand til at anbefale en social medie udformning til en multinational social medie tilstedeværelse
 • Være i stand til at bruge Facebook Business Manager til at udvikle kampagner og Facebook til kundeservice
 • Forklare nøgle koncepter inden for ”social influence theory” som teoretisk base for social medier
 • Udlede kundeservice viden fra ”social data”
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen, dog vil en basis forståelse for digital marketing være at foretrække.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 2
Obligatoriske hjemmeopgaver
2 ud af 3 online quizzes skal bestås

Mundtlige fremlæggelser mv.
Mundtlig fremlæggelse / case-diskussion i grupper
Prøve/delprøver
Applied Social Media Management:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøve vil være delvis multiple choice, delvis opgavebesvarelse

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette valgfag er at forberede mulige social media managers I deres kommende arbejde med sociale medier i virksomheder, primært fra et marketing- og kundeservice perspektiv. Studerende vil lære at sætte relevante mål for kampagner samt optimere og evaluere initiativer til sociale medier både i forhold til marketing og kundeservice. Der vil samtidig også være en praktisk introduktion til Facebooks værktøj ”Business Manager” og til Facebook Messengers kundeservice platform.

Beskrivelse af undervisningsformer
Det forventes, at de studerende aktiv bidrager til undervisningen igennem dialog og diskussion om emnerne. Cases og online quizzer bliver brugt i undervisningen. Gæsteforelæsere fra erhvervslivet vil blive brugt (fra medie bureauer, udbydere af værktøjer til social medier og community management eksperter)
Feedback i undervisningen
De studerende får feedback i løbet af semesteret i undervisningen og fra online quizzer.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 18 timer
Øvelser 18 timer
Forberedelse til forelæsning og øvelser 120 timer
Eksamensforberedelse 50 timer
Sidst opdateret den 05-07-2019