English   Danish

2019/2020  BA-BJURO1422U  Selskabsret

English Title
Company Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Søren Friis Hansen - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 20-04-2020

Relevante links

Læringsmål
  • Den studerende skal kunne beskrive de forskellige selskabsformer, der kendes i dansk ret.
  • Den studerende skal kunne forklare ligheder og forskelle mellem de enkelte selskabsformer for så vidt angår de grundlæggende regler for beskyttelse af selskabsdeltagerne og selskabernes kreditorer.
  • På denne baggrund skal den studerende kunne argumentere for fordelene og ulemperne ved de enkelte selskabsformer for den enkelte erhvervsdrivende.
  • Derudover skal den studerende kunne redegøre for de grundlæggende principper vedrørende stiftelse, ledelse, afholdelse af generalforsamling og opløsning, der gælder for de enkelte selskabsformer.
  • De studerende skal på grundlag af et konkret eksempel kunne bedømme, om en påtænkt eller gennemført disposition er lovlig i selskabsretlig henseende.
  • Den studerende skal understøtte sin konklusion med henvisning til de relevante retskilder.
Prøve/delprøver
Selskabsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Du må skrive så mange sider du kan på de 3 timer prøven varer.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen er en 3-timers hjemmeprøve

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Idet selskabsret overvejende er en specialdisciplin inden for formueretten, bygger selskabsretten forudsætningsvis på den undervisning, der er givet i de formueretlige discipliner på 1. år. I selskabsret fokuseres der på følgende elementer i selskabsretten:
• Selskabsrettens udvikling
• De forskellige selskabsformer inden for kapital- og personselskaber
• Stiftelse
• Hæftelse
• Kapital
• Kapitalbeskyttelse
• Ledelse
• Ansvar
• Årsrapport
• Revision
• Likvidation
• Fusion

Beskrivelse af undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Feedback i undervisningen
Workshop
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 48 timer
Øvelser 12 timer
Forberedelse 121 timer
Eksamensforberedelse 25 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende pensum:
Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel:

Introduktion til dansk selskabsret I (seneste udgave)
 

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel:
Introduktion til dansk selskabsret II (seneste udgave)


Begge bøger udgives af Karnov Group


Se lektionsplanen på Canvas for den endelige litteraturliste

Sidst opdateret den 20-04-2020