English   Danish

2019/2020  BA-BKOMO1050U  Strategi og samtidsdiagnostik

English Title
Strategy and Societal Diagnosis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Mathias Hein Jessen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organisation
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2019

Relevante links

Læringsmål
  • Udforme og afgrænse en konkret problemformulering med sigte på at udforske de kommunikationsstrategiske udfordringer for en organisation som HA(kom.) studiet har udvalgt
  • Beskrive den udformede problemstilling med afsæt i de samfundsdiagnostiske, strategiske og kommunikationsteoretiske fagområder, herunder at begrunde de konkrete teorivalg samt anvende dem i konkrete, empiriske analyser
  • Udvælge og analysere samt vurdere pålideligheden af empiri samt begrunde relevansen heraf i forhold til projektets problemstilling og den specificerede organisation
  • Stukturere fremstillingen i en sprogligt klar og veldisponeret form.
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BKOMO1005U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Målet med faget er at give en forståelse af hvordan grundlæggende samfundsmæssige processer spiller en central rolle for virksomheders og organisationers sociale og politiske omverdensbetingelser - og dermed deres strategiske handlemuligheder. Kurset tager afsæt i at organisationers betingelser for at kommunikere skabes af løbende forhandlinger af mening i samfundets mange forskellige offentligheder. I dette perspektiv skal strategi ikke forstås som et problem, der kan endeligt løses, men i stedet som en kontinuerlig proces, hvor organisationen må kommunikere under krydspres fra forskellige og ofte modstridende kommunikationslogikker, der i sig selv er i konstant forandring.

 

For at forstå nye kommunikationsudfordringer anlægger faget  et analytisk blik, der  indfanger den samfundsmæssige kompleksitet private og offentlige organisationer opererer i. Faget tilbyder en analyse af denne kompleksitet gennem anvendelse af en række centrale sociologiske og politologiske teorier, der sætter organisationens forhold til sin samtid i begreb.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Fagets undersøgelse af forandrede betingelser for kommunikation er organiseret omkring tre niveauer, individ, organisation og samfund. Hvert niveau består af 3 eller 4 forelæsninger, der afsluttes med en workshop, hvor de studerende omsætter begreber og diagnoser ved at arbejde med en konkret case og dermed opbygger analytisk kompetence.
Feedback i undervisningen
Faget har tre workshops, hvor vi arbejder med forskellige cases. Her får de studerende struktureret peer-feedback og feedback fra undervisere på deres præsentationer af deres analyser af casene.
Til forelæsninger arbejdes med mindre øvelser som de studerende får umiddelbart feedback på fra medstuderende og undervisere.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Workshops 6 timer
Forberedelse 170 timer
I alt 206 timer
Foreløbig litteratur

Andersen, Niels Åkerstrøm og Justine Grønbæk Pors (2014). Velfærdsledelse. Mellem styring og potentialisering. København: Hans Reitzels forlag

Frankel, Christian & Erik Højbjerg (2010). Public Affairs og den politiske virksomhed, i Merkelsen, Henrik (Red.), Håndbog i Strategisk Public Relations, Gylling: Samfundslitteratur (pp. 243-275).

Højbjerg, Erik (2004). Forvaltningspolitikkens privatisering, i Frankel, Christian (red.) Virksomhedens politisering(pp. 103-134). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

March, James G. (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning, Organization Science Vol. 2 No. 1, pp. 71-87.

Mintzberg, Henry & James A. Waters (2003 [1985]). Of Strategies, Deliberate and Emergent, i Kay, John (Ed.), The Economics of Business Strategy, Cheltenham: Edward Elgar (pp. 40-55).

Pedersen, Ove Kaj (2011) Konkurrencestaten, København: Hans Reitzels Forlag.

Sidst opdateret den 28-06-2019