English   Danish

2019/2020  BA-BMECO1271U  Mikroøkonomi

English Title
Microeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Lars Peter Østerdal - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 13-05-2020

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne forklare teorien og forudsætningerne for individuelle økonomiske agenters rationelle markedsadfærd. Samtidig skal den studerende kunne analysere markedssystemets evne til at sikre optimal allokering af ressourcer. Konkret betyder dette, at den studerende skal kunne:
 • Beskrive indhold og tankegang i de mikroøkonomiske modeller, som præsenteres i faget og dokumentere forståelse af teoriens og modellernes anvendelse i økonomisk analyse.
 • Opstille forbrugeres og virksomheders optimeringsproblemer, og forklare forudsætninger for eksistens af løsning hertil samt egenskaber ved efterspørgsels- og udbudsfunktioner.
 • Løse konkrete optimeringsproblemer algebraisk, f.eks. nytte- og profitmaksimering for forbruger og virksomhed, og bestemme ligevægt.
 • Illustrere algebraiske løsninger grafisk og forklare den bagvedliggende intuition.
 • Forklare mulighederne for at aggregere enkeltindividers præferencer og træffe samfundsmæssige valg.
 • Definere og forklare ligevægt og optimalitet i en markedsøkonomi, og forstå betingelser for sammenfald mellem disse (velfærdsteoriens hovedsætninger).
 • Forstå omstændigheder hvorunder markedsligevægten ikke er optimal pga. markedssvigt, og forklare hvordan markedsmekanismens funktion kan udbedres. F.eks. i tilfælde af eksternaliteter.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Midterm - Mikroøkonomi:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeForår
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
Den studerende har adgang til
 • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøveSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Omfang af skriftligt produkt: Se nedenfor
Opgavetype: Opgavebesvarelse
Varighed: Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Følgende gælder for omprøven i delprøve 1: eksamen har en varighed på 2 timer og der er ikke fastsat et max sidetal. 

Final - Mikroøkonomi:
Delprøvens vægt70%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktSe nedenfor
Eksamen har en varighed på 3 timer og der er ikke fastsat et max sidetal.
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeSommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Ordinær eksamen foregår som en almindelig skriftlig stedprøve, dog med den ændring er at den studerende besvarer opgaven hjemme. Opgaven hentes på digital eksamen ved eksamenstart, og besvarelsen afleveres via digital eksamen inden eksamen slutter. Alle hjemmeeksaminer er individuelle. Det vil sige, at den studerende skal lave dem alene. Man må ikke kommunikere med hinanden under eksamen og ikke sidde sammen og udarbejde eksamensbesvarelserne.  Alle besvarelser bliver tjekket for plagiat. Det er tilladt at bruge elektronisk pen eller scanner/kamera til at inkludere håndskrevne dele af opgavens løsning i besvarelsen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I mikroøkonomien diskuteres, hvordan et samfunds knappe ressourcer og goder allokeres ved hjælp af markeder og markedspriser. Derfor er det fagets målsætning at give de studerende en indføring i a) den enkelte forbrugers og den enkelte virksomheds rationelle adfærd på et givent marked, b) hvilke konsekvenser denne adfærd har for prisfastsættelse og mængdeallokering på markeds- og brancheniveau, herunder markedsligevægtenes optimalitet og c) den påvirkning forbrugernes og virksomhedernes handlinger har på velfærden for alle i økonomien.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger samt øvelsestimer.
Feedback i undervisningen
Ugentlige opgavesæt gennemgås i øvelsestimerne.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 106 timer
Undervisning 70 timer
Eksamen 30 timer
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Foreløbig litteratur

Varian, H.R. 2019. Intermediate Microeconomics with Calculus: A Modern Approach. W.W. Norton. ISBN 9780393690019

Sidst opdateret den 13-05-2020