English   Danish

2019/2020  BA-BMECO1281U  Spilteori

English Title
Game Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Aleksandrs Smilgins - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 06-05-2020

Relevante links

Læringsmål
 • Forstå og modellere strategisk adfærd i situationer uden samarbejdsmuligheder
 • Kende diverse ligevægtsbegreber og være i stand til at kunne finde sådanne ligevægte for givne spil.
 • Kende betydningen af forskellen på spil med fuldkommen og ufuldkommen information samt forskellen på spil med perfekt og imperfekt information.
 • Kende betydningen af forskellen på statiske og dynamiske spil-situationer.
 • Forstå og modellere strategisk adfærd i situationer med samarbejdsmuligheder
 • Forstå forskellen til ikke-kooperative spil.
 • Kende til betydningen af begrebet kernen.
 • Kende de væsentligste løsningsbegreber for kooperative spil.
 • Endvidere skal de studerende være i stand til at afrapportere resultaterne i et klart sprog, med korrekt anvendelse af de fagudtryk der knytter sig til faget.
Prøve/delprøver
Spilteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen har en varighed på 3 timer og der er ikke fastsat et max sidetal.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Ordinær eksamen foregår som en almindelig skriftlig stedprøve, dog med den ændring er at den studerende besvarer opgaven hjemme. Opgaven hentes på digital eksamen ved eksamenstart, og besvarelsen afleveres via digital eksamen inden eksamen slutter. Alle hjemmeeksaminer er individuelle. Det vil sige, at den studerende skal lave dem alene. Man må ikke kommunikere med hinanden under eksamen og ikke sidde sammen og udarbejde eksamensbesvarelserne.  Alle besvarelser bliver tjekket for plagiat. Det er tilladt at bruge elektronisk pen eller scanner/kamera til at inkludere håndskrevne dele af opgavens løsning i besvarelsen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I) Ikke-kooperative spil:Statiske spil med fuldstændig information, Dynamiske spil med fuldstændig information, Statiske spil med ufuldstændig information, Dynamiske spil med ufuldstændig information
.
II) Kooperative spil
: TU spil, 
Kernen, 
Shapley værdien
, Nucleulus

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger med øvelser
Feedback i undervisningen
.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 68 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse (til undervisning og eksamen) 134 timer
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Foreløbig litteratur

Robert Gibbons, “A Primer in Game Theory”. Dog ikke 1.2C, 2.1C, 2.2D, Appendix 2.3B, 2.3E, Appendix 3.2B, 3.2C, 4.2C, 4.2D, 4.3B, 4.3C, 4.4.

Hans Keiding, “Spilteori”. Kap. 6, 8.

 

Jens Leth Hougaard, “An introduction to allocation rules”. Afsnit 3.1 - 3.5 (dog ikke 3.4.2).

Sidst opdateret den 06-05-2020