English   Danish

2019/2020  BA-BPSYO1014U  Organisering i et mikroperspektiv

English Title
Organization in a micro-perspective

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Anne Reff Pedersen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organisation
  • Sociologi/Sociology
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 10-08-2020

Relevante links

Læringsmål
For at leve op til fagets mål skal den studerende:
  • Demonstrere forståelse af fagets grundlæggende organisationsteorier og kunne definere centrale begreber
  • .Kunne analysere aktuelle organiseringsproblemstillinger i konkrete organisationskontekster og hver med vise forståelse af hvordan organisering sker i en hverdagskontekst, og hvordan fagets teoretiske begreber kan bruges i analyser af dette.
  • .Kunne tage kritisk stilling til og reflektere over begrænsninger og muligheder ved anvendelsen af de givne teorier.
Prøve/delprøver
Faget har to selvstændige prøver:
Organisering i et mikroperspektiv - Del 1:
Prøvens ECTS2,5
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveGruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen3-5
Omfang af skriftligt produktMax. 5 sider
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeForår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
se DE for info om prøven
Organisering i et mikroperspektiv - 2. del:
Prøvens ECTS5
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktMax. 10 sider
OpgavetypeCasebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeSommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
se DE for info om prøven
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette fag er at de studerende oparbejder en grundlæggende forståelse af organiseringsprocesser i en organisatorisk hverdagskontekst.

 

Faget præsentere grundlæggende organisationssociologiske teorier og perspektiver der bygger videre på faget organisationsteori ved at præsentere nyere teorier der handler om mikro-orienterede organiseringsprocesser eller med andre ord hverdagens organisering.

 

De to eksamensopgaver handler om at styrke de studerendes:

 

1) tekstforståelse og forståelse af teori

2) empiriske virksomhedskontekst-forståelse og forståelse af data, kildekritik

3) analyse og refleksion

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget består af storholdsforelæsninger over fagets temaer. Småholdsundervisning om hvert tema med særlig fokus på analyse og brug af begreberne fra litteraturen. Klyngevejledning i workshops hvor der gives vejledning og feedback på eksamensopgaverne.

Til hvert tema arbejdes med tre typer af tekster:
1. En klassisk videnskabelig artikel der præsenterer temaet.
2. En review artikel der præsenterer de studier og den forskning der har været om temaet.
3. En analyse artikel, med en konkret case, der viser hvordan man kan analysere temaet.

De to eksamensopgaver udarbejdes løbende under fagets forløb som en integreret del af undervisningen.
Feedback i undervisningen
Faget arbejder ud fra en pædagogik hvor dialog er i centrum mellem underviseren og de studerende. Derfor forudsættes en løbende feedbackkultur mellem de studerende og underviserne og mellem underviserne og de studerende.

Feedback er en integreret del af undervisningen, hvor især klyngerne er koblet til eksamensopgaverne via vejledning og feedback på opgaver og forløb.

I den første eksamensopgave gives både mundtlig og skriftlig gruppevis feedback.

I den sidste eksamensopgave gives skriftlig individuel feedback.

Studenterarbejdstimer
Læsning af tekster: 15 tekster af 4 timer 60 timer
Undervisningsaktiviteter, fremmøde. 40 timer
Forberedelse af eksamensopgaver, 1=30 og 2=60. 90 timer
Online aktiviteter og gruppedynamik 16 timer
Sidst opdateret den 10-08-2020