English   Danish

2019/2020  BA-BPSYO2301U  Digitalisering og organisering

English Title
Digitization and organization

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Ursula Plesner - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 30-03-2020

Relevante links

Læringsmål
For at leve op til kursets mål skal den studerende kunne
  • diskutere forholdet mellem digitalisering og organisering med udgangspunkt i fagets litteratur
  • selvstændigt definere og analysere en problemstilling inden for et af fagets temaer
  • udvælge og anvende litteratur, der er passende i forhold til problemstillingen
  • selvstændigt reflektere over muligheder og begrænsninger i forbindelse med digitalisering
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Online test
Prøve/delprøver
Digitalisering og organisering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamensopgaven skrives på baggrund af en selvvalgt case, der belyses gennem to perspektiver fra kursets litteratur. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Digitale teknologier ændrer arbejdsprocesser og arbejdsopgaver i organisationer. Det har betydning for menneskelige relationer, organisatoriske forhold og økonomiske beslutninger. Dette kursus tager udgangspunkt i HA(psyks) grundfagligheder, og belyser forholdet mellem digitale teknologier og organisering inden for temaerne automatisering og AI, ledelse, organisationsstruktur, samarbejde og  sociale relationer på arbejdspladsen, HRM, marketing og nudging. Kurset lægger op til nuancerede diskussioner af digitale teknologiers muligheder og begrænsninger.

 

Kurset er bygget op af en forelæsningsrække med inddragelse af de studerende i øvelser, hvor de studerende skal anvende digitale læringsværktøjer (bla Slido og Kahoot). En del af øvelserne består af gruppepræsentationer med afsæt i pensum leveret i videoformat, der også involverer peer feedback. 

 

I slutningen af kurset afholdes to klyngevejledninger, som skal understøtte de studerende i deres arbejde med at udfærdige en synopsis og forberede sig til eksamen. Det forventes at grupperne afsætter tid til forberedelse inden hver klyngevejledning i form af en skriftlig aflevering (1A4-side) samt læsning af de andre gruppers afleveringer.

 

Formålet med den første klyngevejledning er at hjælpe de studerende med at finde en tema/case og lave en problemformulering, der falder inden for fagets tematikker. Vejleder og de rådgivende teams (de andre studerende) hjælper gennem opponering og øvelser med at finde frem til ’den rette’ problematik.

 

Formålet med den anden klyngevejledning er at understøtte de studerendes arbejde med to teoretiske perspektiver, der kan informere og berige problemformuleringen. Vejleder og rådgivende teams hjælper de studerende på vej til at overveje de teorier og begreber, som kan give en bedre tilgang til forståelsen af deres case

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, klyngevejledning og blended learning aktiviteter.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback på studenter-bidrag både via peer feedback på øvelser og i forbindelse med klyngevejledning. Desuden er der indbygget feedback i den obligatoriske online test.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Læsning af pensum 130 timer
Online test 1 timer
Eksamen 50 timer
Yderligere oplysninger

 

 

Foreløbig litteratur

 

Grundbog:

 

Plesner, U. & Husted, E. (2019) Digital Organizing - Revisiting Themes in Organization Studies. Red Globe/Macmillan International, London (kap. 1,3,4,6,7,8,10)

 

Artikler og kapitler (foreløbig - alt bliver gjort tilgængeligt via CANVAS før semesterstart): 

 

Bordi, L., Okkonen, J., Mäkiniemi, J. P., & Heikkilä-Tammi, K. (2018). Communication in the digital work environment: implications for wellbeing at work. Nordic journal of working life studies, 8(53), 29-48

 

Fleming, P. (2018) ‘Robots and Organization Studies: Why Robots Might Not Want to Steal Your Job’, Organization Studies, online fir. doi: 10.1177/​​0170840618765568

 

Heath, C., Knoblauch, H., & Luff, P. (2000). Technology and social interaction: the emergence of “workplace studies.” The British Journal of Sociology, 51(2), 299–320

 

Jarvenpaa, S. L., & Leidner, D. E. (1999). Communication and Trust in Global Virtual Teams. Organization Science, 10(6), 791–815.

 

Justesen, L. and Plesner, U. (2018) ‘Fra skøn til algoritme: Digitaliseringsklar lovgivning og automatisering af administrativ sagsbehandling’, Tidsskrift for Arbejdsliv, 20(3), pp. 9–23.

 

McAfee & Brynjolfsson (2017). Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future. W.W. Norton & Company. Chapter 13, p. 301-328

 

O’Neil,C. (2017): Weapons  of  Math Destruction -How big data increases inequality and threatens democracy.  Random House, UK: Penguin Books (udvalgte kapitler)

 

Plesner, U. and Raviola, E. (2016) ‘Digital technologies and a changing profession’, Journal of Organizational Change Management, 29(7), pp. 1044–1065.

 

Plesner, U. og Justesen, L. (2018) ’Merproduktion af målbarhed, Tidsskrift for Arbejdsliv 20(4)

 

Pors, A. S. (2015). Becoming digital – passages to service in the digitized bureaucracy. Journal of Organizational Ethnography, 4(2), 177-192

 

Turco, C.J (2016): The Conversational Firm – Rethinking Bureaucracy in the Age of Social Media. University of Columbia Press (udvalgte kapitler)

 

Van Alstyne, M. W., Parker, G. G., & Choudary, S. P. (2016). Pipelines, Platforms, and the New Rules of Strategy. Harvard Business Review, 94(APRIL), 14. P. 54-62

 

Weill, P. & Woerner, S. (2015). ‘Thriving in an Increasingly Digital Ecosystem’. MIT Sloan Management Review, 56(4), p. 27-34

 

Zuboff, S. (1985). Automate/informate: The two faces of intelligent technology. Organizational Dynamics, 14(2), 5-18. 

 

Selvvalgt litteratur

Hver studerende skal selv finde 50 siders litteratur, som de skal opgive og bruge i synopsis.

 

Sidst opdateret den 30-03-2020