English   Danish

2019/2020  KAN-CJURV2104U  Strategisk anvendelse af sundhedsdata

English Title
Strategic application of health data

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Bent Petersen - Department of International Economics, Governance and Business (EGB)
  • Kim Østergaard - CBS Law
Fagadministratoransvaret ligger på CBS LAW
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Kommunikation/Communication
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 20-04-2020

Relevante links

Læringsmål
Den studerende opnår indsigt i det retlige grundlag for at anvende sundhedsdata med udgangspunkt i dansk ret, herunder GDPR, sundhedhedsloven, komiteloven og anden relevant lovgivning med henblik på at analysere og vurdere, hvorledes sundhedsdata kan anvendes strategisk mellem kontrahenterne og der derigennem i bedste fald opnås relationsrente.
Prøve/delprøver
Strategisk anvendelse af sundhedsdata:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Du må skrive så mange sider du kan på de 3 timer prøven varer.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Lifescience har en stadig stigende betydning nationalt som internationalt. Danmark indtager på linje med Island en særlig position, idet tilgængelighed og validteten af  sundhedsdata er betydelig bedre end andre lande. Det indebærer nogle særlige forskningsmæssige muligheder gennem private partnerskaber og offentlige-private partnerskaber nationalt som internationalt. Samtidig er den nationaløkonomiske betydning af den danske eksport af medicinalprodukter ganske vital, idet der er eksporteres for mere end 110 mia. kr. om året. 

Fokus i faget er, hvorledes sundhedsdata, der evt. hidrører fra molykyler til personhenførbare data, kan anvendes med henblik på at udtage patenter, der danner grundlaget for nye medicinalpræparater. Der er således fokus på at identificere de juridiske begrænsninger og muligheder for anvendelse af sundhedsdata i et strategisk perspektiv, idet fokus er på, hvorledes samarbejdet mellem kontrahenterne skal ske kontraktuelt gennem kvalifikation og hjælp af den økonomiske teori, herunder strategisk kontrahering. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Der anvendes en dialogbaseret forelæsningsform
Feedback i undervisningen
Der anvendes forskellige former for blended learning som led i at give feedback til de studerende
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til forelæsninger 100 timer
Deltagelse i forelæsninger 33 timer
Eksamensforberedelse 73 timer
Sidst opdateret den 20-04-2020