English   Danish

2019/2020  MA-MMPGV2115U  The Rhetoric of Management

English Title
The Rhetoric of Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 3 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse
Kursusansvarlig
  • Emil Husted - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-06-2019

Relevante links

Læringsmål
  • Den studerende skal kunne fremlægge og forklare de valgfrie modulers teoretiske grundlag og begreber/metode
  • Den studerende skal kunne anvende de valgfrie modulers begreber analytisk på et selvvalgt tema.
  • Den studerende skal kunne formulere en kort sammenfatning/præsentation af de valgfrie modulers relevans for en praktisk problemstilling inden for offentlig ledelse.
Prøve/delprøver
The Rhetoric of Management:
Prøvens ECTS 3
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

An Essay Exam is an assignment, in which the student's reflections on theory and problems, chosen by himself, is the central part of the project. The weighting is primarily on the discussion and argumentation of the student.

 

The aim of this type of assignment is to test the student's ability to structure a discussion and a series of arguments in relation to the problems and theories of the subject.

When preparing this essay, the student must make a number of choices. The student is expected to motivate these choices on the basis of an academic perspective. This implies that the analysis and the collection of empirical material are less important in the assessment of the essay than for other written assignments.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

De valgfrie moduler har til formål at give den studerende mulighed for at uddybe viden og færdigheder fra de obligatoriske ledelsesfaglige moduler, således at særlige faglige og praktiske interesser hos den studerende kan blive tilgodeset. De valgfrie moduler skal gøre det muligt for den studerende at sætte viden fra obligatoriske ledelsesfaglige moduler ind i en praktisk ledelsesmæssig sammenhæng ud fra de valgfrie modulers begreber og teoretiske/metodemæssige forudsætninger.

Beskrivelse af undervisningsformer
TBA
Feedback i undervisningen
TBA
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 70 timer
Undervisning 20 timer
Eksamen 0,5 timer
Sidst opdateret den 24-06-2019