English   Danish

2019/2020  MA-MMPGV5016U  Doing Strategy Differently

English Title
Doing Strategy Differently

Course information

Language English
Course ECTS 3 ECTS
Type Elective
Level Part Time Master
Duration One Semester
Start time of the course Autumn
Timetable Course schedule will be posted at calendar.cbs.dk
Max. participants 30
Study board
Study Board for Master i Offentlig Ledelse
Course coordinator
  • Robin Holt - Department of Management, Politics and Philosophy (MPP)
Main academic disciplines
  • Management
Teaching methods
  • Face-to-face teaching
Last updated on 24-06-2019

Relevant links

Learning objectives
  • Den studerende skal kunne fremlægge og forklare de valgfrie modulers teoretiske grundlag og begreber/metode
  • Den studerende skal kunne anvende de valgfrie modulers begreber analytisk på et selvvalgt tema.
  • Den studerende skal kunne formulere en kort sammenfatning/præsentation af de valgfrie modulers relevans for en praktisk problemstilling inden for offentlig ledelse.
Examination
Doing Strategy Differently:
Exam ECTS 3
Examination form Home assignment - written product
Individual or group exam Individual exam
Size of written product Max. 5 pages
Assignment type Essay
Duration Written product to be submitted on specified date and time.
Grading scale 7-point grading scale
Examiner(s) Internal examiner and second internal examiner
Exam period Winter
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
Description of the exam procedure

Prøven er et individuelt udarbejdet skriftligt produkt på max. 5 sider. Syge-/omprøven er den samme som den ordinære prøve.

Course content, structure and pedagogical approach

De valgfrie moduler har til formål at give den studerende mulighed for at uddybe viden og færdigheder fra de obligatoriske ledelsesfaglige moduler, således at særlige faglige og praktiske interesser hos den studerende kan blive tilgodeset. De valgfrie moduler skal gøre det muligt for den studerende at sætte viden fra obligatoriske ledelsesfaglige moduler ind i en praktisk ledelsesmæssig sammenhæng ud fra de valgfrie modulers begreber og teoretiske/metodemæssige forudsætninger.

Description of the teaching methods
TBA
Feedback during the teaching period
TBA
Student workload
Forberedelse 70 hours
Undervisning 20 hours
Eksamen 0,5 hours
Last updated on 24-06-2019