English   Danish

2020/2021  BA-BHAAV4025U  Digital Mediestrategi (online)

English Title
Digital Media Strategy (online)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
  • Rune Seebach - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
  • Online undervisning
Sidst opdateret den 18-06-2020

Relevante links

Læringsmål
  • Erhverve viden om de mest centrale begreber, værktøjer, teorier og modeller, der knytter sig til valgfagets centrale problemstillinger samt kunne forstå og reflektere over disse værktøjers anvendelsesmuligheder/-begrænsninger i den givne kontekst
  • Kunne identificere og analysere en given virksomheds muligheder og udfordringer, der er relateret til online markedskommunikation
  • Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til problemområdet
  • Kunne udarbejde begrundede forslag til planlægning, implementering og evaluering af digitale marketingtiltag
  • Kunne dokumentere, at de foreslåede strategiforslag er brugbare og realistiske i praksis
Prøve/delprøver
Digital Mediestrategi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen afholdes som en 4 timers skriftlig hjemmeopgave.
Der er ingen begrænsning på omfang, de studerende har 4 timer til deres rådighed.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget fokuserer på både det operationelle, det taktiske og det strategiske niveau omkring online promotion strategi – med udgangspunkt i centrale og nyere problemkredse, såsom:

 

- Interaktive medier og virksomheden

- Den digitale forbruger og købsadfærd

- Planlægning og anvendelse af interaktive medier i virksomhedens

  promotion strategi   

- Direkte respons versus branding på digitale medier

- Effektmåling og evaluering af digital kommunikation

- Anvendelse af sociale medier i kommunikationsprocessen

- Anvendelse af mobile platforme i kommunikationsprocessen

- Digitale forretningsmodeller, muligheder og begrænsninger

 

De valgte problemkredse analyseres og diskuteres med udgangspunkt i såvel udvalgte nyere forskningsartikler som i konkrete praktiske eksempler/cases.

 

Der udarbejdes mulige løsninger på såvel teoretiske som praktiske problemstillinger, som vil danne udgangspunkt for anbefalinger til virksomheders praktiske markedsføringsplanlægning på såvel strategisk som taktisk plan.

Beskrivelse af undervisningsformer
Der vil være tale om et aktivt indlæringsforløb med kombinationer af oversigtsforelæsninger dialog. Desuden vil forekomme gruppebaseret case arbejder med præsentationer samt læring via digital læringsplatform.
Inddragelse af deltagernes egne erfaringer og aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til fagets pensum vil indgå.
Feedback i undervisningen
Mindre opgaver i undervisningen med præsentation og feedback
Pre-test i form af en prøveopgave der simulerer eksamen
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 120 timer
Eksamen 50 timer
Undervisning 36 timer
Foreløbig litteratur

Chaffey, Dave: Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing 5th Edition

 

Supplerende materiale i form af artikler, noter og lignende i forbindelse med undervisningen/blended learning/Learn

Sidst opdateret den 18-06-2020