English   Danish

2020/2021  BA-BMAKO1003U  Politisk markedsøkonomi

English Title
Political Economy of Markets

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse
Kursusansvarlig
  • Maha Rafi Atal - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
  • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
  • International politisk økonomi/International political economy
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 28-08-2020

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • At beskrive og have en klar forståelse af de teorier og begreber, der er gennemgået i de tekster, der er relevante for analysen af markeder og forbrug.
  • At anvende disse koncepter og teorier til kritisk at analysere samspillet mellem globale institutioner, regeringer og virksomheder – såvel som transnationale politiske aktører, der ønsker at regulere markeder og forbrug.
  • Kritisk at evaluere disse teorier, deres anvendelighed og deres begrænsninger i forhold til at forklare, hvordan etableringen af, styringen over og interventionen i markeder påvirker en række samfundsmæssige mål.
Prøve/delprøver
Politisk markedsøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Essay
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Et nyt sæt af spørgsmål vil blive brugt til omprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet

De studerende vil blive bedt om at skrive et essay, der besvarer et til to spørgsmål ud af en liste på tre til fire.

De studerende kan vælge at skrive på enten engelsk eller dansk.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er at give de studerende en forståelse af de lovgivningsmæssige, politiske og samfundsmæssige kontekster, hvori markeder er forankret og forbrug finder sted. Kurset har især fokus på at forstå samspillet mellem globale institutioner, regeringer og virksomheder – såvel som transnationale politiske aktører, der forsøger at regulere markeder og forbrug.

 

Kurset undersøger styring af produktion, handel og forbrug inklusiv de bæredygtige aspekter af førnævnte. De studerende udvikler dermed kritiske, analytiske kompetencer, som de skal bruge til at forstå de forskellige konsekvenser ved at etablere, håndtere og intervenere i markeder i forhold til en række grundlæggende samfundsmæssige mål – som fx at styrke konkurrencen, beskytte forbrugerne, reducere miljømæssige omkostninger, fremme social inklusion og/eller adressere ulighed.

 

Kurset undersøger effekten, rollen og formålet med diverse nationale, regionale og transnationale ledelsesstrategier og partnerskaber, som har været anvendt til at regulere forskellige markeds- og forbrugstyper. Derfor inkluderer kurset også analyser af, hvordan standarder, mærker og certifikater (f.eks. fair trade, økologi, CO2-neutral) kan forme markedsstrukturer og forbrugsmønstre.

 

De studerende vil lære at undersøge formelle regeringsformer og institutioner såvel som uformelle og uforpligtende mekanismer skabt af fx brancheforeninger, samfundsgrupper, aktivistgrupper samt grupper bestående af flere forskellige interessenttyper. Kurset har en fler- og tværfaglig tilgang til politiske og økonomiske modeller for at kunne give nye perspektiver på reguleringen af markeder og forbrug.

Beskrivelse af undervisningsformer
Dette kursus undervises fuldt ud online. Hver forelæsningslektion vil indeholde en eller flere videoer, der er tilgængelige på lærred fra forelæsningens starttidspunkt, og som studerende kan se. Hver forelæsningslektion vil også omfatte en online diskussion, der er baseret på de videoer, som eleverne deltager i, og som instruktøren reagerer på. Hver øvelsessession finder sted live i en Zoom-session, tilgængelig fra træningsgruppen Canvas-sider, bestående af en praktisk øvelse og / eller gruppediskussion - dette inkluderer simuleringer, rollespil og / eller problemløsningsopgaver.
Feedback i undervisningen
I dette kursus vil de studerende primært få feedback på teksterne og deres arbejde gennem aktiv deltagelse i øvelsestimerne. Der vil desuden være fælles feedback på øvelser og feedback fra medstuderende i forbindelse med gruppearbejde. Det forventes, at de studerende møder forberedt op og deltager aktivt i undervisningen. De studerende opfordres også til at opsøge individuel eller gruppefeedback inden for normale træffetider.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Forberedelse 166 timer
Eksamen 4 timer
Foreløbig litteratur

http://i-peel.org  (selected articles from this website)

 

The Economist  (weekly)

 

Andre Broome,  Issues and Actors in the Global Political Economy , Palgrave Macmillan (2014)

 

Andre tekster: Oplyses senere Canvas.

Sidst opdateret den 28-08-2020