English   Danish

2020/2021  DIP-D1FMO6002U  Organisering i praksis og teori (Online)

English Title
The Theories and Practices of Organizing (Online)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Emil Husted - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Online undervisning
Sidst opdateret den 05-10-2020

Relevante links

Læringsmål
Efter at have gennemgået faget Organisering i praksis og teori skal den studerende kunne:
 • Demonstrere evne til at skelne mellem forskellige system-teoretiske tilgange til organisation. Særlig fokus på åbne og lukkede systemopfattelser.
 • Udvise generel viden om dominerende organisatoriske perspektiver (struktur, kultur, beslutninger, strategi, udviklingsprocesser, ledelse etc).
 • Identificere og analysere relevante virksomheds-problemstillinger under anvendelse af både systemforståelse og udvalgte organisatoriske perspektiver.
 • Opstille begrundede ræsonnementer (under anvendelse af fagets kerne-modeller og begreber) for valg af problemløsningsmuligheder og hertil knyttede handlingsanvisninger.
 • Præsentere og formidle problemstillinger, analyser og løsningsforslag på en måde, der understøtter en potentiel implementering.
Prøve/delprøver
Organisering i teori og praksis:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Rapport
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig stedprøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig stedprøve i stedet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget demonstrerer hvordan organisering og ledelse kan iagttages fra forskellige teoretiske perspektiver fra struktur, kontekst og kommunikation til beslutninger, relationer og emergens. Faget vil – udover forelæsninger, øvelser og dialoger på CBS og online – engagere den studerende i den organisatoriske praksis, og styrke den studerendes evne til at forstå, udvikle og lede moderne organisationer fra styrelser til start-ups.

 

Indhold:

 

 • Virksomheden som mekanisk eller naturligt system
 • Organisatoriske strukturer
 • Ledelse og styringstænkning
 • Beslutningsmodeller
 • Organisationens kultur og værdier
 • Planlagte og emergerende udviklingsprocesser
Beskrivelse af undervisningsformer
Onlineundervisning kombineret med videoer og quizzer.
Feedback i undervisningen
Den studerende modtager feedback i løbet af undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning (forelæsninger, øvelser, cases mm.) 30 timer
Forberedelse (videoer, quizzer og forberedelse til eksamen 108 timer
Sidst opdateret den 05-10-2020