English   Danish

2020/2021  KAN-CJURV1019U  Kapitalmarkedsret (Børs- og kapitalmarkedsret)

English Title
Securities Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Søren Friis Hansen - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Online undervisning
Sidst opdateret den 20-08-2020

Relevante links

Læringsmål
Faget udvikler og træner den analytiske og reflekterende kompetence hos den studerende, ligesom selvstændighed og kritisk sans trænes i forhold til forståelsen af juridiske problemstillinger.
Målbeskrivelse:
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne
• demonstrere solid og relevant viden om de børs- og kapitalmarkedsretlige regler i forbindelse med handel med værdipapirer på regulerede markeder, optagelsesregler, prospektregler og oplysningsforpligtelser
• analysere og syntetisere konkrete problemer inden for centrale områder af faget
• vurdere og formidle løsningen af problemer inden for faget selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag
• anvende denne viden til løsning af de konkrete problemstillinger inden for området.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bestået HA(jur.) eller lignende
Prøve/delprøver
Kapitalmarkedsret (Børs- og kapitalmarkedsret):
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen varer 3 timer. Du må aflevere så mange sider du har lyst til.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der afholdes småholdsundervisning, hvor der i endnu højere grad end på storhold søges dialog og flervejs-kommunikation

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget indeholder de særlige forpligtelser, som den børs- og kapitalmarkedsretlige regulering pålægger børsselskaber og øvrige selskaber optaget til handel på regulerede markeder, herunder reglerne om optagelse, prospekter, periodiske og aperiodiske oplysningsforpligtelser.

Herudover behandles reglerne om handel med værdipapirer på regulerede markeder og de særlige forpligtelser, som aktionærer og andre markedsdeltagere er underlagt, først og fremmest reglerne om misbrug af intern viden, kursmanipulation, tilbudspligt og flagning.

Børs- og kapitalmarkedsretten er, ligesom den øvrige kapitalmarkedsret, i høj grad påvirket af EU-retlig regulering. Forankringen til EU-retten behandles derfor også.

I undervisningen og diskussionerne på holdet inddrages i størst muligt omfang dels den administrative praksis, der har dannet sig gennem markedspladsernes og tilsynsmyndighedernes praksis, dels de domstolsafgørelser, der foreligger inden for centrale områder af børs- og kapitalmarkedsretten.

Beskrivelse af undervisningsformer
Dette kursus undervises 50% online i efteråret 2020.
Feedback i undervisningen
Nedenstående er ikke gældende i efteråret 2020.
Der afholdes småholdsundervisning, hvor der i endnu højere grad end på storhold søges dialog og flervejs-kommunikation. Der vil desuden blive udarbejdet en online quiz.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger 33 timer
Forberedelse til forelæsningerne 140 timer
Forberedelse til eksamen 33 timer
Foreløbig litteratur

Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff: Børs- og kapitalmarkedsret (seneste udgave), DJØF. Hele bogen læses.

Evt. supplerende artikler oplyst på holdet.

Sidst opdateret den 20-08-2020