English   Danish

2020/2021  MA-MMFUV1029U  Bæredygtige strategier

English Title
Sustainable Strategies

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 6 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for Master i forretningsudvikling
Kursusansvarlig
  • Steen Vallentin - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 30-06-2020

Relevante links

Læringsmål
  •  At forstå centrale begreber, modeller og teorier inden for bæredygtighed og CSR og være i stand til at diskutere og reflektere over deres udsigelseskraft og deres begrænsninger, herunder deres praktiske anvendelighed
  •  At forstå det strategiske potentiale i bæredygtighed og ansvarlighed og kunne relatere det til egen praksis
  •  At forstå muligheder og udfordringer i udviklingen af (nye) bæredygtige forretningsmodeller
  •  At forstå arbejdet med bæredygtighed og ansvarlighed som en organisatorisk proces og at kunne relatere procesperspektivet til egne praksiserfaringer
  •  At kunne bringe relevante begreber, modeller og teorier i spil i analysen af en empirisk case og vise evne til at anvende de valgte perspektiver analytisk
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen særlige forudsætninger
Prøve/delprøver
Bæredygtige Strategier:
Prøvens ECTS 6
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Omfang af skriftligt produkt: Max. 10 sider
Opgavetype: Essay
Varighed: Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I en tid præget af klimaforandringer, miljødebat og FN’s Verdensmål er bæredygtighed blevet et uomgængeligt emne for virksomhederne. Det er et emne, der bringer muligheder såvel som udfordringer med sig. Dette kursus klæder deltagerne på til bedre at forstå den seneste udvikling og de grundlæggende problemstillinger inden for bæredygtighed og CSR (corporate social responsibility). Deltagerne vil få lejlighed til at bringe egne erfaringer i spil og arbejde med problemstillinger i relation til egen organisation og/eller branche.

Indholdsmæssigt vil faget tage udgangspunkt i den seneste udvikling inden for CSR og derfra udvide perspektivet til at omfatte bæredygtighed i en bredere forstand, herunder emner som den tredobbelte bundlinje, cirkulær økonomi og industriel symbiose. Strategi, lederskab og kommunikation vil være gennemgående temaer på faget, som tager sigte på at styrke deltagernes evne til at realisere bæredygtighedens muligheder og håndtere dens udfordringer.

Beskrivelse af undervisningsformer
Dette kursus indeholder præsentationer af centrale emner der afdækkes dels af instruktøren, dels af inviterede oplægsholdere, og dels gennem gruppearbejde og workshops. I gruppearbejdet diskuteres og vurderes de forskellige metoder ifht. deres strategiske/taktiske relevans for din and andres virksomheder.
Desuen vil der indgå virksomhedsbesøg.
Feedback i undervisningen
Feedback vil forekomme ifm undervisningen og eksamen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 132,5 timer
Undervising 32 timer
Eksamen (tilstedeværelse) 0,5 timer
Sidst opdateret den 30-06-2020