English   Danish

2021/2022  BA-BFILO1802U  Macro Economics

English Title
Macro Economics

Course information

Language English
Course ECTS 7.5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Start time of the course Spring
Timetable Course schedule will be posted at calendar.cbs.dk
Study board
Study Board for BSc/MSc in Business Administration and Philosophy, BSC
Course coordinator
  • Pontus Rendahl - Department of Economics (ECON)
Main academic disciplines
  • Economics
Teaching methods
  • Face-to-face teaching
Last updated on 25-01-2022

Relevant links

Learning objectives
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • redegøre for grundlæggende makroøkonomiske begreber
  • diskutere forskellen mellem forskellige makroøkonomiske paradigmer
  • anvende makroøkonomiske begreber i forståelse og analyse af nutidige samfundsøkonomiske problemstillinger
  • redegøre for de teoretiske antagelser bag forskellige gængse økonomiske begreber og forklaringsmodeller
  • læse og forstå deskriptiv økonomisk statistik
  • diskutere de samfundsmæssige implikationer af forskellige makroøkonomiske tiltag.
Examination
Makroøkonomi:
Exam ECTS 7,5
Examination form Home assignment - written product
Individual or group exam Individual exam
Size of written product Max. 10 pages
Assignment type Written assignment
Duration 48 hours to prepare
Grading scale 7-point grading scale
Examiner(s) One internal examiner
Exam period Summer
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
Course content, structure and pedagogical approach

Kurset er en gennemgang af makroøkomiske teorier og grundbegreber.

Der lægges vægt på, at de studerende bliver i stand til at anvende disse begreber i forståelsen af aktuelle makroøkonomiske problemstillinger såsom inflation, arbejdsløshed, handelsubalancer, gældskrise, lavvækst, bæredygtighed, etc.

Kurset bygger videre på Økonomiens teori- og idehistorie, idet makroøkonomiske teorier forståes i lyset af den samtid, hvori de er formuleret. Vi ser på, hvordan makroøkonomiske teorier ofte er formet på baggrund af økonomiske kriser.

Der tilstræbes en vis pluralitet i kurset, idet forskellige makroøkonomiske paradigmer diskuteres i forhold til hinanden. De studerende øves i at diskutere forskellige økonomiske paradigmer i forhold til hinanden. Det teoretiske udgangspunkt for kurset er imidlertid post-keynesianismen, sådan som den formuleres i den valgte grundbog.

I belysningen af aktuelle problemstillinger præsenteres de studerende for økonomisk data, som styrker deres evne til at forstå og analysere økonomiske fænomener vha. tal, grafer og nøgletal.

Description of the teaching methods
Undervisningen vil rumme elementer af forelæsning, diskussion og mindre øvelser. Udover litteraturen i pensum inddrages der i undervisningen avisartikler og økonomisk statistik, som danner grundlag for analyse og diskussion af aktuelle makroøkonomiske problemstillinger.
Feedback during the teaching period
De studerende får løbende mindre øvelser og diskussionsspørgsmål, som diskuteres i plenum. Der vil også være en eller to skriftlige opgaver, som efterfølgende diskuteres i undervisningen.
Student workload
Forelæsninger 38 hours
Eksamen 48 hours
Forberedelse 120 hours
Expected literature

”Macroeconomics – A European Perspective” af Olivier Blanchard, Alessia Amighini og Francesco Giavazzi.

Last updated on 25-01-2022