English   Danish

2021/2022  BA-BFILO1804U  Økonomiens teori og idehistorie

English Title
Theory and History of Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Ole Bjerg - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 01-07-2021

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • At kunne redegøre for grundbegreberne hos de økonomiske tænkere, der præsenteresi kursets forelæsninger og pensum.
  • At kunne sammenligne definitionen og antagelserne bag grundlæggende begreber såsom værdi, marked og vækst hos forskellige økonomiske tænkere.
  • At kunne udlede de økonomiske, politiske og moralske konsekvenser af forskellige økonomiske grundantagelser
  • At kunne anvende økonomiske grundbegreber i analyse og diskussion af aktuelle samfundsmæssige problematikker.
Prøve/delprøver
Økonomiens teori og idehistorie:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 2
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
1 person må skrive max. 10 sider
2 personer må skrive max. 15 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.

Hvis mundtlig prøve vil det være en prøve på 20 minutter med bi-eksaminator
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget er en indføring i klassisk og nutidig økonomisk teori. Ved at læse og diskutere toneangivende tekster får de studerende en grundlæggende forståelse af de spørgsmål og begreber, som den økonomiske videnskab arbejder med. Centralt i kurset står således f.eks. spørgsmålet omkring værdi: Hvad er værdi? Hvordan skabes værdi? Hvordan måles værdi? Hvordan kan vi skelne mellem forskellige former for værdi? Og hvordan bør værdien i samfundet fordeles mellem forskellige aktører?

Faget arbejder med tre forskellige perspektiver på økonomiske grundbegreber og -spørgsmål: historie, pluralisme og aktualitet. For det første skal de studerende erfare disse begreber og spørgsmåls idehistoriske oprindelse og foranderlighed. For det andet skal de studerende lære, hvordan begreber og spørgsmål tænkes forskelligt indenfor forskellige skoler i den økonomiske videnskab. Og for det tredje skal de studerende opdage, hvordan klassiske begreber og spørgsmål dukker op i helt aktuelle økonomiske problemstillinger som f.eks. robotter, platformsøkonomi, cryptocurrency, bæredygtighed og high frequency trading.

Kurset er struktureret som en kronologisk introduktion til nøgletænkere i den økonomiske videnskab.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsning, diskussion og mindre øvelser
Feedback i undervisningen
Der gives feedback på øvelser i timerne.
Studenterarbejdstimer
Forelæsning 33 timer
Foreberedelse 125 timer
Eksamen 48 timer
Sidst opdateret den 01-07-2021