English   Danish

2021/2022  BA-BFILO3001U  Filosofi 2: Etik og ansvarlighed

English Title
Philosophy 2: Ethics and responsibility

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Cathrine Bjørnholt Michaelsen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 08-12-2021

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • At kunne redegøre for de grundlæggende etisk-filosofiske positioner som præsenteres i kursets forelæsninger og pensum.
  • At kunne tage selvstændigt stilling til argumentudviklingen i udvalgte dele af pensums tekster som den studerende har fordybet sig i.
  • At kunne forstå og forholde sig til forskellen mellem filosofisk etik som handlingsvejledning og som refleksion over menneskets problematiske ansvar.
  • At kunne reflektere filosofisk over ansvarlighedsproblematikker i organisationer, virksomheder og på samfundsniveau på grundlag pensums tekster.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
1 obligatoriske skriftlige godkendelsesopgaver.
Hvis den studerende ikke får godkendt den skriftlige opgave, har den studerende ikke mulighed for gå til den ordinære eksamen.
I tilfælde af sygdom (ved fremvisning af lægeerklæring) eller en ikke godkendt aflevering, vil en ny skriftlige opgave blive udleveret til besvarelse indenfor 2 uger.
Prøve/delprøver
Filosofi 2: Etik og ansvarlighed:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 30 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget lærer dig om etik og ansvarlighed i den filosofiske tradition og udforsker etikkens rolle i samfundet i dag. Ved at introducere til en række af filosofihistoriens vigtigste etiske tænkere igennem læsning af deres egne tekster og værker, spørger det til hvad ansvarlighed egentlig er og hvad det betyder for mennesker, såvel som for institutioner. Ved hjælp af en undersøgelse af filosofiske grundbegreber som frihed, dømmekraft, beslutning, pligt og nytte stiller det skarpt på moralske og etiske værdier og på kriterierne for det at kunne redegøre for sine handlinger og beslutninger.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger
Tekstlæsningsøvelser
Praktiske øvelser
Feedback i undervisningen
Feedback i undervisning.Feedback i forbindelse med gruppearbejde.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 38 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 164 timer
Foreløbig litteratur

TBA

Sidst opdateret den 08-12-2021