English   Danish

2021/2022  DIP-D1FMV5015U  Internationale erhvervsforhandlinger

English Title
International Business Negotiations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
  • Verner Worm - Institut for international Økonomi, Politik og Business (EGB)
Primære fagområder
  • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 01-07-2021

Relevante links

Læringsmål
Efter kurset er de studerende i stand til at deltage konstruktivt i både internationale og interkulturelle forhandlinger og arbejde for win-win strategier i internationale forhandlinger.
  • De studerende vil være bekendte med teorier om internationale forhandlinger
  • I stand til at analysere komplekse forhandlinger
  • I stand til at foreslå realistiske veje til at styre de indbyrdes afhængigheder under international forhandlinger
  • I stand til at overvinde kulturelle forskelle i internationale forhandlinger og komme frem til optimale løsninger
Prøve/delprøver
Internationale erhvervsforhandlinger:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset gør det muligt for de studerende at analysere komplekse internationale erhvervsforhandlinger, da de introduceres til nyere teorier om internationale forhandlinger med fokus på forskelle i både de formelle og uformelle institutioner.

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning. Valgfaget udbydes både som et fremmøde og onlinehold, hvis der er tilstrækkeligt med tilmeldte.
Feedback i undervisningen
Løbende feedback i forb. med undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning (forelæsninger, øvelser, cases mm.) 30 timer
Forberedelse (videoer, quizzer og forberedelse til eksamen 94 timer
Sidst opdateret den 01-07-2021