English   Danish

2021/2022  DIP-D1FMV5017U  Internationaliseringsstrategier. At drive forretning på asiatiske markeder

English Title
Internationalization Strategies. Doing business in Asian markets

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
  • Michael Jakobsen - Institut for international Økonomi, Politik og Business (EGB)
Primære fagområder
  • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
Undervisningsformer
  • Online undervisning
Sidst opdateret den 01-07-2021

Relevante links

Læringsmål
Ved kursets afslutning vil de studerende kunne:
  • Vurder risici og muligheder ved et engagement på asiatiske markeder
  • Beskrive forskellige FDI-motiver og forretningsstrategier på asiatiske markeder
  • Diskuterer forskellige adgangstilstande på asiatiske markeder
  • Analyserer forskellige typer af forretningsnetværk på asiatiske markeder
  • Diskuterer forvaltning af menneskelige ressourcer på asiatiske markeder
  • Beskrive forskellige samfundsmæssige og kulturelle faktorer, der påvirker de asiatiske markeder
Prøve/delprøver
Internationaliseringsstrategier. At drive forretning på asiatiske markeder:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset gør det muligt for de studerende at analysere spørgsmål vedrørende international forretning på asiatiske markeder. Mere specifikt vil kurset gøre det muligt for de studerende at analysere og applicere internationale forretningsmetoder fra både et internationalt virksomhedsperspektiv og fra et lokalt interessent perspektiv. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning
Feedback i undervisningen
Løbende feedback i forbindelse med undervisning.
Studenterarbejdstimer
Undervisning (forelæsninger, øvelser, cases mm.) 30 timer
Forberedelse (videoer, quizzer og forberedelse til eksamen 94 timer
Sidst opdateret den 01-07-2021